Rodzaj noclegu
wszystkie
Schowek (10 ofert)
Samodzielny dom z działką nad jeziorem Głuszyńskim, Wincentowo 333
od 25 zł za osobę Zapytaj o wolne miejsca
Schowek
Dodaj do schowka
Domek letniskowy:Samodzielny dom z działką nad jeziorem Głuszyńskim
Adres:Wincentowo 333
Ilość miejsc:6 miejsc noclegowych, 3 pokoje
Obiekt czynny:sezonowo (w terminie od 24 kwietnia do 20 października)
Obiekt jest aktualnie czynny
  • Obiekt posiada ograniczony wpis teleadresowy. Kontakt z obiektem możliwy wyłącznie przez formularz kontaktowy poniżej. Jeżeli jesteś właścicielem obiektu i chcesz posiadać pełną prezentację, skontaktuj się z obsługą serwisu.
  • Zapytaj o wolne miejsca
Samodzielny dom z działką nad jeziorem Głuszyńskim
  • PL
  • EN
  • DE
  • RU
SEZON 2018

OFERTA BEZPOŚREDNIO OD WŁAŚCICIELA, PRYWATNA, INDYWIDUALNA.

Wynajmę letnisko na wyłączność z samodzielnym, wolnostojącym, murowanym, ogrodzonym domem rekreacyjnym w Wincentowie nad jeziorem Głuszyńskim ok.100 KM od Łodzi (woj. kujawsko-pomorskie),70 km od Torunia,90 km od Bydgoszczy,50 km od Włocławka,180 km od Warszawy.

Działka dość duża ok.800 m ładnie zagospodarowana, dużo nasadzeń iglaków,świerków,sosen, ale jednocześnie jest miejsce do opalania, czy grania w piłkę (pół działki w cieniu, pół w słońcu).
Teren jest równy, bezpieczny, cały ogrodzony, mikroklimat, dzika przyroda, cisza, spokój.
Na terenie piaskownica, hamak, możliwość gry w różne ruchowe gry, miejsce na ognisko, parking na auta ogrodzony.

Do jeziora w lini prostej jest ok.100 metrów.
Jezioro jest typu polodowcowego z super czystą wodą przez cały rok, strefą ciszy i rybami.
Nad jeziorem jest miejsce do kąpieli z płytkim, piaszczystym wejściem do wody, brzeg jeziora trawiasty.
W otoczeniu łąki, lasy, grzyby, mnóstwo przestrzeni do wędrówek pieszych jak i rowerowych.
Do najbliższego sklepu,baru jest ok.10 min drogi spacerem. Można tam kupić prócz całej spożywki,gotowe dania, napoje i spożyć na miejscu.
Poza tym we wtorki, czwartki i soboty sklep obwoźny przyjeżdża pod bramę działki.

W dalszej odległości stawy i wędzarnia z hodowlanymi rybkami typu sum,pstrąg,węgorz i.t.p.

Dla chcących zwiedzać proponuję wizytę w Kruszwicy,Inowrocławiu,Licheniu, Kłodawie(kopalnia soli), Ciechocinku, Toruniu lub do najbliższych klimatycznych małych miasteczek (Piotrków kujawski,Radziejów).

Domek solidny murowany z dużym zadaszonym tarasem (80 m2).
Dom jest wewnątrz bezpośrednio po odświeżeniu, częściowo ma wymienione wyposażenie(2017).
Na tarasie są meble ogrodowe z poduszkami, grill.
Dom jest parterowy, składa się z salonu z kuchnią, łazienki z wc i z dwóch oddzielnych sypialni.
Media;woda jest z wodociągu miejskiego,prąd,szambo.
Przeznaczony dla max. 6 osób.

WSZYSTKO KOMPLETNIE WYPOSAŻONE Z WYGODAMI.
NA WYPOSAŻENIU MIN: DUŻA LODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ, MIKROFALA, GRILL, TV Z CYFROWYM DEKODEREM, MINIWIEŻA, EKSPRES PRZELEWOWY, CZAJNIK, SANDWICH.
POŚCIEL, WSZYSTKIE MEDIA W CENIE (przy standardowym zużyciu).

JEST MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA PONTONU.

ATRAKCYJNE CENY - - - wszystkie koszty w cenie - bez dopłat (przy standardowym zużyciu).

ZAPRASZAM DO WYNAJMU OD OKOŁO 15 KWIETNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA.

CENNIK:

LIPIEC, SIERPIEŃ---200 ZŁ/DOBA

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK----150 ZŁ/DOBA

Cena dotyczy wynajmu całego domu z działką, bez względu na ilość osób, z zastrzeżeniem, że max. ilość osób to 6. Ceny dotyczą wynajmu na minimum 5 nocy.

Istnieje również możliwość wynajmu na krótsze terminy np. weekendy, szczególnie poza szczytem sezonu letniego.

Nie wynajmuję na żadne imprezy zorganizowane.

Zwierzęta akceptujemy-- jednorazowa dopłata 60 zł.
Po wstępnej rezerwacji telefonicznej,mejlowej lub osobistej należy wpłacić 30% zaliczkę w ciągu 3 dni roboczych - brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji.
Pozostałą część opłaty należy uiścić z góry w dniu wynajmu, przyjazdu.
Przy wyjeździe-przyjeździe w lato w sobotę, niedzielę doba kończy się do 12, zaczyna się od 16.

Mogą być ustalone inne godziny, ale muszą one pasować obu stroną.
W razie pytań proszę o kontakt.

WYNAJMUJĘ RÓWNIEŻ W INNEJ LOKALIZACJI:

-- SAMODZIELNY, WOLNOSTOJĄCY, MUROWANY DOM Z DZIAŁKĄ NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM ;

Skontaktuj się z nami

-- SAMODZIELNY, WOLNOSTOJĄCY, MUROWANY DOM Z DZIAŁKĄ NAD JEZIOREM ŁUGOWSKIM;

Skontaktuj się z nami

--APARTAMENT W NAJLEPSZYM HOTELU W BUŁGARII ;

Skontaktuj się z nami

ZAPRASZAM WSZYSTKICH - - - - PRZEMYSŁAW OPELT.
SEASON 2018

OFFERED FROM THE OWNER, PRIVATE, INDIVIDUAL.

I rent a summer house with a detached, detached, bricked and fenced recreation house in Wincentowo near Głuszyński Lake about 100 KM from Lodz (Kujawsko-Pomorskie province), 70 km from Torun, 90 km from Bydgoszcz, 50 km from Wloclawek, 180 km from Warsaw .

The plot is quite large, about 800 m nicely developed, lots of conifers, spruces, pine trees, but there is also a place for sunbathing or playing ball (half a plot in the shade, half in the sun).
The area is equal, safe, all fenced, microclimate, wildlife, silence, peace.
On the premises sandpit, hammock, the possibility to play different motor games, place for bonfire, car parking fenced.

To the lake in the straight line is about 100 meters.
The lake is a glacier type with super clean water all year round, a zone of silence and fish.
On the lake is a bathing place with a shallow sandy entrance to the water, the shore of a grassy lake.
Surrounded by meadows, forests, mushrooms, plenty of space for hiking and biking.
To the nearest shop, the bar is about 10 min walk away. You can buy there but all the food, ready meals, drinks and eat on the spot.
Besides Tuesdays, Thursdays and Saturdays, the doorway shop comes under the gate of the parcel.

In the distance, ponds and smokehouse with breeding fish type sum, trout, eel and.t.p.

For those wishing to visit I suggest visiting Kruszwica, Inowrocław, Licheń, Kłodawa (salt mine), Ciechocinek, Torun or to the closest climatic small towns (Piotrkow kujawski, Radziejów).

Solid brick house with large covered terrace (80 m2).
The house is inside immediately after the refreshing, partly has the listed equipment (2017).
On the terrace there are garden furniture with pillows, barbecue.
The house is one storey, consists of living room with kitchen, bathroom with toilet and two separate bedrooms.
The water is from the city water supply, electricity, septic tank.
Designed for max. 6 people.

ALL COMPLETE COMFORTABLE WITH CONVENIENCE.
MIN: LARGE REFRIGERATOR WITH FREEZER, MICROPHONE, GRILL, TV WITH DIGITAL DECODER, MINI, TRANSMISSION, KEYBOARD, SANDWICH.
BACKGROUND, ALL MEDIA IN PRICE (with standard consumption).

ATTRACTIVE PRICE - - - all costs included in the price - without surcharge (for standard consumption).

WELCOME TO RENT FROM 15 APRIL TO 15TH OCTOBER.

PRICE LIST:

JULY, AUGUST --- 200 ZŁ / DOBA

APRIL, MAY, JUNE, SEPTEMBER, OCTOBER - 150 ZŁ / DOBA

The price is for renting the entire house with a plot, regardless of the number of people, with the reservation that max. the number of people is 6. Prices apply for a minimum of 5 nights.

There is also a possibility to rent for shorter periods eg weekends, especially off the peak of the summer season.

I do not rent for any organized events.

Pets accepted - one time surcharge of 60 PLN.
Pre-book phone, email or personal pre-payment 30% advance payment within 3 working days - no payment will cancel the booking.
The remainder of the fee is payable in advance on the day of hire, arrival.
On departure - arrival in summer on Saturday, Sunday night ends at 12, starts at 16.

Other hours may be set, but they must match both parties.
If you have questions please contact me.

I WANT TO ALSO IN ANOTHER LOCATION:

- INDIVIDUAL, FREEZER, RETURNED HOUSE WITH SULEYJOWSKI'S FACTORY;

Skontaktuj się z nami

- INDIVIDUAL, UNLIKE, RETURNED HOUSE WITH A LAKE IN THE LUGOW LAKE;

Skontaktuj się z nami

--A BEST HOTEL IN BULGARIA;

Skontaktuj się z nami

WELCOME ALL - - - - PRZEMYSŁAW OPELT.
SEASON 2018

ANGEBOTEN DIREKT VOM EIGENTÜMER, PRIVAT, INDIVIDUAL.

Mieten Sie einen Sommerurlaubsort mit umluftunabhängigem, freistehend, Ziegel, eingezäunten Hause in einem Freizeitsee Wincentowie Głuszyńskim ca. 100 km von Lodz (Provinz. Kujawsko-Pomorskie), 70 km von Toruń, 90 km von Bydgoszcz, 50 km von Wloclawek, 180 km von Warschau .

Das Grundstück ca. 800 m ziemlich große gut gelungen, viel zu pflanzen Koniferen, Fichte, Kiefer, aber es ist auch ein Ort zum Sonnenbaden oder Ball spielen (die Hälfte eines Grundstück im Schatten, halb in der Sonne).
Die Gegend ist gleich, sicher, alle eingezäunt, Mikroklima, Tierwelt, Stille, Frieden.
Auf dem Gelände Sandkasten, Hängematte, die Möglichkeit, verschiedene Motor Spiele spielen, Platz für Lagerfeuer, Parkplatz eingezäunt.

Zum See in der Geraden sind ca. 100 Meter.
Der See ist ein Gletschertyp mit super sauberem Wasser das ganze Jahr über, eine Zone von Stille und Fisch.
Auf dem See ist ein Badeplatz mit einem flachen sandigen Eingang zum Wasser, das Ufer eines grasbewachsenen Sees.
Umgeben von Wiesen, Wäldern, Pilzen, viel Platz zum Wandern und Radfahren.
Zum nächsten Geschäft ist die Bar ca. 10 Gehminuten entfernt. Sie können dort kaufen, außer all das Essen, Fertiggerichte, Getränke und essen auf der Stelle.
Neben dienstags, donnerstags und samstags kommt die türgeschäfte unter das tor des pakets

In der Ferne, Teiche und Räucherei mit gezüchtetem Typfisch, Forelle, Aal und i.t.p.

Für diejenigen, suggerieren Kruszwica, Inowrocław, Flechte, Kłodawa (Salzbergwerk), Ciechocinek, Torun oder zum nächstgelegenen Kleinstädten Klima (Piotrkow Kujawski, Radziejow) einen Besuch zu erkunden.

Feste Ziegelhaus mit großer überdachter Terrasse (80 m2).
Das Haus befindet sich unmittelbar nach der Erfrischung, teils hat die gelistete Ausrüstung (2017).
Auf der Terrasse befinden sich Gartenmöbel mit Kissen, Grill.
Das Haus ist ein Stockwerk, besteht aus Wohnzimmer mit Küche, Bad mit WC und zwei separaten Schlafzimmern.
Medien, Wasser ist aus der Stadt Wasserversorgung, Strom, Klärgrube.
Für max. 6 personen

ALLE KOMPLETTE KOMFORTBAR MIT BEWEGUNG.
EQUIPPED MIN: BIG Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Grill, mit Digital-TV-EMPFÄNGER, Minitower-, EXPRESS Überlauf, KESSEL, SANDWICH.
KÖRPER, ALLE MEDIEN IM PREIS (mit Standardverbrauch).

ATTRAKTIVER PREIS - - - alle Kosten im Preis enthalten - ohne Aufpreis (für Standardverbrauch).

WILLKOMMEN ZU MIETEN VOM OKTOBER 15. APRIL BIS 15. OKTOBER.

PREISE:

JULI, AUGUST --- 200 ZŁ / DOBA

APRIL, MAI, JUNI, SEPTEMBER, OKTOBER ---- 150 ZŁ / DOBA

Der Preis ist für die Vermietung des ganzen Hauses mit einem Grundstück, unabhängig von der Anzahl der Personen, mit der Reservierung, die max. Anzahl der Personen ist 6. Die Preise gelten für mindestens 5 Nächte.

Es gibt auch eine Möglichkeit, für kürzere Zeiten zu mieten, zB Wochenenden, vor allem aus der Spitze der Sommersaison.

Ich vermiete mich nicht für organisierte Veranstaltungen.

Haustiere erlaubt - einmaliger Aufpreis von 60 PLN.
Nach der ersten telefonischen Buchung oder persönliche mejlowej müssen 30% Anzahlung innerhalb von 3 Werktagen zu zahlen - keine Einzahlung bewirkt, dass die Stornierung.
Der Rest der Gebühr ist im Voraus zahlbar am Tag der Miete, Ankunft.
Bei Abreise - Ankunft im Sommer am Samstag, Sonntag Nacht endet um 12, beginnt bei 16.

Andere Stunden können eingestellt werden, aber sie müssen mit beiden Parteien übereinstimmen.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.

ICH LABE AUCH IN EINER ANDEREN LAGE:

- INDIVIDUELLER GEFRIERER, RETURNIERTES HAUS MIT SULEJOUS CROPS;

Skontaktuj się z nami

- INDEPENDENT, Stehen, Backsteinhaus mit ŁUGOWSKIM Grundstück am See;

Skontaktuj się z nami

- EIN BESTES HOTEL IN BULGARIEN;

Skontaktuj się z nami

WILLKOMMEN ALLE - - - - PRZEMYSŁAW OPELT.

Samodzielny dom z działką nad jeziorem Głuszyńskim — Udogodnienia i wyposażenie

Telewizor / sala telewizyjna
Parking
Dostęp do kuchni
Dostęp do lodówki
Grill / miejsce na ognisko
Obiekt przystosowany dla osób niepełnosprawnych
Ogród
Piaskownica
captchazmień obrazek
pola wymagane zostały oznaczone symbolem
Jeszcze nikt nie polecił tego obiektu.+ Dodaj swoją opinię
Zapytaj o wolne miejsca
od 25 zł za osobę
Dostępne miejsca noclegowe:
6 x
Domek 6-osobowy z łazienką, radio, TV150 zł do 200 zł za całość
6 x
Domek 6-osobowy150 zł do 200 zł za całość
Zapytaj o wolne miejsca
Dodaj do schowka
Informacje dodatkowe:

Akceptujemy zwierzęta domowe (cena za zwierzę: 60 zł)

Gospodarz obiektu zaprasza
Przemysław Opelt
Przemysław Opelt
Zapytaj o wolne miejsca