Rodzaj noclegu
wszystkie
Schowek (10 ofert)
U Marcina, Wieleń, ul. Wczasowa 40
od 25 zł za osobę Zapytaj o wolne miejsca
Schowek
Dodaj do schowka
Ośrodek wypoczynkowy:U Marcina
Adres:Wieleń, ul. Wczasowa 40
Ilość miejsc:100 miejsc noclegowych, 30 pokoi
Obiekt czynny:przez cały rok
Aktywny wypoczynek:Nurkowanie, Spływy kajakowe, Surfing, Wędkarstwo, Windsurfing, Żeglarstwo, Wypoczynek w siodle, Nordic walking, Wędrówki piesze, Trasy rowerowe, Paintball / ASG
U Marcina
 • PL
 • EN
 • DE
 • RU
Domki 2, 3, 4, 5, 6 osobowe z łazienkami.
Ośrodek posiada własna plaże.

Przyczepy kempingowe, pole namiotowe
Wc i prysznice zamykane kabiny w pawilonie na terenie ośrodka.

Pokoje 2, 3, 4, 6 os.
W każdym pokoju łazienka, wc, aneks kucheny, TV, lodówka, czajnik.

Zapraszamy na: spływy kajakowe, zielone szkoły, wyjazdy integracyjne
w ofercie posiadamy:

- przejazdy bryczką
- przelot motolotnia
- banan 5 osobowy, kółko, wakeboard- NOWOŚĆ
- rejsy żaglówkami do jeziorze
- paintball
- gry integracyjne
- wieczorne biesiadowanie przy ognisku nad samym jeziorem

WYPOŻYCZALNIA SPRZETU PŁYWAJACEGO: kajaki, rowerki wodne, łódz wędkarska, żaglówke omega, mak, windsurfing

Wypożyczalnia rowerów: trekingowych, górskich i bmx

Ośrodek posiada świetlice: ping - pong, piłkarzyki, internet c@fe, tv miejsca parkingowe, ognisko, gril, pole namiotowe, pomosty: wędkarski i żeglarski.

Atrakcje: pływanie kajakami, rowerkami wodnymi, żeglowanie żaglówkami, windsurfing i kajting, wędkarstwo, jazda kona lub bryczką, wycieczki rowerowe po szlakach turystycznych, dancingi i dyskoteki (wekendy), ognisko lub gril.

Organizujemy spływy kajakowe:

jednodniowe
wielodniowe
studenckie
firmowe
rodzinne

Wypożyczając u nas kajaki możecie Państwo przepłynąć Konwaliowy Szlak Kajakowy jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce wytyczony na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego jest atrakcją dla każdego turysty, który ceni sobie piękno krajobrazu i obcowanie z naturą. Osobliwością Wyspy Konwaliowej, ścisłego rezerwatu przyrody jest występowanie tu unikatowej różowej odmiany konwali, niespotykanej w żadnym inym miejscu w Polsce.

Galeria Ptaków rzeźbionych w drewnie wykonana przez Mariana Murka powstała w 1995 roku. Na dwóch poziomach eksponowanych jest 300 ptaków wykonanych w naturalnej wielkości i ubarwieniu, występujących w Przemęckim Parku Krajobrazowym. Zwiedzaniu towarzyszą naturalne głosy ptaków. Ekspozycja została zaranżowana na wzór naturalnego środowiska - wśród dębów. Ze względu na unikalny charakter galerię co roku odwiedza kilkanaście tysięcy osób z kraju i zagranicy. Ekspozycję można zwiedzać codzienie od godziny 900 - 2000.

Parowozownia Wolsztyn jest nadal czyną lokomotywownią, z której codzienie wydawane są parowozy do prowadzenia planowych pociągów pasażerskich na trasach do Poznania i Leszna. Jest to jedyne takie miejsce gdzie można obejrzeć warsztaty, maszyny i urządzenia oraz ine obiekty zaplecza technicznego służące utrzymaniu i naprawie parowozów. Nie jest to skansen ani muzeum specjalnie utworzone dla prezentacji parowozów i ich zaplecza, ale czyna od ponad 100 lat prawdziwa parowozownia. Tylko tutaj codzienie można zobaczyć gorący, buchający parą parowóz.

Wieża widokowa w olejnicy została uroczyscie otwarta 22 Lipca 2009 roku. Ten wzniesiony w 2009roku obiekt został współfinansowany przez Urzęd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Gminę Przemęt, Dyrekcje Zespołów Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, Powiat Wolsztyński oraz Nadleśnictwo Kościan a koszt budowy to kwota około 50 tyś. zł. Celem budowy było ukazanie Piękna Przemeckiego parku Krajobrazowego oraz monitorowanie zagorzenia pożarowego Lasów. Konstrukcja wieży wykonana jest z drewna, na pale nośne składają się pnie z modrzewia. Wieża leży na terenie Nadleśnictwa Olejnica w pobliżu jeziora Górskiego i Olejnickiego. Wybudowana została w miejscu dawnej wieży triangulacyjnej na wzgórzu które nosi potoczną nazwę? Januszowe wzgórze" a jego wierzchołek sięga wysokości 92m. n. p. m. Całkowita wysokość wieży wynosi 19,5m i aby dostać się na najwyższy taras widokowy należy pokonać 80 drewnianych schodów. Wykonawcą wieży jest pan Szymon Jęśkowiak z Brena. Poza dostrzegalniami p.poż betonowymi wieżami wykonanymi przez lasy Państwowe wieża w Olejnicy jest najwyższym tego typu obiektem w Wielkopolsce.

Wieleń Zaobrzański - wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskm, w gminie Przemęt nad Jeziorem Wieleńskim na obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego, w połowie drogi pomiędzy Wolsztynem i Wschową (droga wojewódzka nr), na trasie szlaku cysterskiego.

Wieleń Zaobrzański jest ośrodkiem letniego wypoczynku i wraz z otaczającymi ją jeziorami i lasami daje możliwość uprawiania turystyki rowerowej, pieszej i wodnej. Znajduje się tutaj wiele ośrodków wypoczynkowych, domków campingowych, pole namiotowe i baza gastronomiczna. Przez Wieleń i Jezioro Wieleńskie przechodzi wodny kajakowy "Szlak Konwaliowy".

Odległości do miast i wsi Głogów - 45 km. Wolsztyn - 25 km. Wschowa - 25 km. Leszno - 30 km. Poznań - 90 km. Wrocław - 145 km. Warszawa - 370 km. Wijewo - 3 km. Osłonin - 1 km. Kaszczor - 2 km. Przemęt - 14 km. Boszkowo - 10 km. Mochy - 6 km. Polkowice - 65 km. Lubin - 80 km.

Pierwsza cena dotyczy miesięcy przed i po sezonie, druga cena sezonu.

Domki cennik:

Domki z łazienkami:

Domek 2 os. od 100 - 120 zł doba
Domek 3 os. od 135 - 165 zł doba
Domek 4 os. od 220 - 280 zł doba
Domek 5 os. od 250 - 315 zł doba
Domek 6 os. od 270 - 350 zł doba

Pokoje cennik:

Pokój 2 os. 100 - 120 zł doba
Studio 3 os. 120 - 160zł doba
Pokój 4 os. 160 - 180 zł doba
Studio 4+2 os. 220 - 250zł doba

Przyczepa kempingowa 4 os od 100 - 120 zł doba

Więcej informacji na naszej stronie internetowej

Ośrodek Wczasowy, U MARCINA
ul.Wczasowa 40
Wieleń 64-234
(recepcja) tel; 509-838-565 (065) 549-91-22
e - mail: marcin_walkowiak@hotmail.com
www.domkiumarcina.pl
Cottages 2, 3, 4, 5, 6 pax. The resort has its own beaches.
(10m to the beach)

Caravans, campsite
Toilet and showers closed booths in the pavilion in the center.

Rooms 2, 3, 4, 6 persons. (To the beach about 150 - 200m)
In each room bathroom, toilet, kitchen kucheny, TV, fridge, kettle.

We invite you to canoeing, school, team building
the offer includes:

- Carriage rides
- Hang glider flight
- Cruising sailboats to the lake
- paintball
- Integration games
- Feasting evening campfire by the lake

Water equipment: kayaks, pedal boats, the boat fishing, Sailboat Omega, poppy, windsurfing

Bike rental: trekking, mountain and BMX

The resort has common rooms: ping - pong, table football, internet c @ fe, tv parking, fireplace, grill, campsite, bridges: fishing and sailing.

Things to do: kayaking, a spinning water, sailing sailboats, windsurfing and kajting, fishing, dying or rides, bike tours hiking, dancing and discos (weekends), fireplace or grill.

We organize kayaking:

day
multiday
Student
Company
Family

Renting kayaks from us you can cross the Lily of the Valley Canoe Trail one of the most beautiful canoe trails in Poland laid out in Przemęcki Landscape Park is an attraction for every tourist who appreciates the beauty of the countryside and communing with nature. The peculiarity of Lily of the Valley Island, strict nature reserve is the presence here of unique pink variety conv, unprecedented in any inym place in Poland.

Gallery Birds carved in wood made by Marian Murka was established in 1995. Exhibited on two floors is 300 birds taken in natural size and color, and in the Przemęcki Landscape Park. Visiting is accompanied by natural bird songs. The exhibition was zaranżowana modeled on the natural environment - among the oaks. Due to the unique nature of the gallery is visited every year several thousand people from the country and abroad. The exposition can be visited every day from hours 900 - 2000.

Roundhouse Wolsztyn is still the cause of the maintenance depot, from which every day are issued locomotives to run scheduled passenger trains on routes to Poznan and Leszno. It is the only place where you can watch workshops, machinery and equipment and facilities ine technical facilities to maintain and repair locomotives. This is not a museum or a museum specially created for the presentation of locomotives and their facilities, but in deed more than 100 years a real roundhouse. Only here every day you can see the hot, gushing steam locomotive.

Lookout Tower in Olejnica was solemnly opened on 22nd July 2009. Built in 2009roku building was financed by the Office shall Marshal of Wielkopolska, the Municipality Przemęt directorates Teams Wielkopolska Landscape Parks, County Wolsztyński and Forest District Kościan and the construction cost is the amount of about 50 thousand. zł. The purpose of the construction was to show the beautiful Przemęcki park Landscape and monitoring zagorzenia fire Forest. The tower construction is made of wood, the bearing piles consisting of larch trunks. The tower is located on Forest District Olejnica near the lake and the Mountain Olejnickiego. It was built on the old tower triangulation on the hill that bears the common name? Yanush hill "and reaches its apex height of 92m. Above sea level, total height of the tower is 19.5 m and to get the highest observation deck to be overcome 80 wooden stairs. Contractor tower is Mr. Simon Jęśkowiak of Brena. Besides dostrzegalniami fire concrete towers made by National forests in Olejnica tower is the tallest of its kind in Wielkopolska.

Wielen Zaobrzański - a village in Poland located in the Wielkopolska province, in the district wolsztyńskm, in the municipality of Przemęt Lake Wieleńskie area Przemęcki Landscape Park, halfway between Wolsztyn and Wschowa (provincial road No.) along the route of the Cistercian.

Wielen Zaobrzański is the center of summer recreation and, together with the surrounding lakes and forests, you can practice cycling, hiking and water sports. There is a lot of resorts, camping cabins, campsite and catering services. By Wieleń and Lake Wieleńskie passes water canoe "Lily of the Valley Trail".

Distances to towns and villages Głogów - 45 km. Wolsztyn - 25 km. Wschowa - 25 km. Leszno - 30 km. Poznan - 90 km. Wroclaw - 145 km. Warsaw - 370 km. Wijewo - 3 km. Osłonin - 1 km. Kaszczor - 2 km. Przemęt - 14 km. Boszkowo - 10 km. Mochy - 6 km. Polkowice - 65 km. Lubin - 80 km.

The first price applies to the months before and after the season, the second price of the season.

Cottages price list:

Cottages with bathrooms:

2-person cottage from PLN 100 - PLN 120 a day
3-person cottage from PLN 135 - PLN 165 a day
Cottage for 4 pers. from PLN 220 - 280 a day
Cottage 5 people from PLN 250 - 315 a day
6-person cottage from PLN 270 - PLN 350 a day

Rooms price list:

Double room 100 - 120 PLN a day
3-person studio 120 - PLN 160 a day
Room for 4 people 160 - 180 PLN a day
Studio for 4 + 2 persons 220 - 250 PLN a day

Mobile home for 4 people from 100 - 120 PLN a day

More information on our website

Holiday Resort, U MARTIN
ul.Wczasowa 40
Wielen 64-234
(Reception) tel; +48 509-838-565 +48 65 549-91-22
e - mail: marcin_walkowiak@hotmail.com
www.domkiumarcina.pl
Cottages 2, 3, 4, 5, 6 Personen. Das Resort verfügt über einen eigenen Strand.
(10m zum Strand)

Wohnwagen, Campingplatz
WC und Duschen geschlossen Stände im Pavillon in der Mitte.

Zimmer 2, 3, 4, 6 Personen. (Zum Strand ca. 150 - 200 m)
In jedem Zimmer Badezimmer, WC, Küche kucheny, TV, Kühlschrank, Wasserkocher.

Wir laden Sie zum Kanu fahren, Schule, Teambildung
Das Angebot umfasst:

- Kutschenfahrten
- Hang Segelflug
- Kreuzfahrt-Segelboote auf dem See
- Paintball
- Integration Spiele
- Schlemmen Abend am Lagerfeuer am See

Wassertechnik: Kajaks, Tretboote, das Fischerboot, Segelschiff Omega, Mohn, Windsurfen

Fahrradverleih: Trekking, Mountain und BMX

Das Resort verfügt über Gemeinschaftsräume: Ping - Pong, Tischfußball, Internet-c @ fe, TV Parkplatz, Kamin, Grill, Campingplatz, Brücken: Angeln und Segeln.

Dinge zu tun: Kajak fahren, eine Spinn Wasser, Segeln Segelboote, Windsurfen und kajting, Angeln, zu sterben oder Fahrten, Radtouren Wandern, Tanzen und Diskotheken (am Wochenende), offener Kamin oder Grill.

Wir organisieren Kajak:

Tag
multiday
Student
Unternehmen
Familie

Vermietung Kajaks von uns können Sie die Maiglöckchen Canoe Trail überqueren eine der schönsten Kanustrecken in Polen gelegt in Przemęcki Landschaftspark ist eine Attraktion für jeden Touristen, die die Schönheit der Landschaft und der Zwiesprache mit der Natur zu schätzen weiß. Die Besonderheit von Maiglöckchen Island, strenge Naturschutzgebiet ist die Anwesenheit von einzigartigen rosa Sorte konv, beispiellos in jedem inym Ort in Polen.

Galerie Vögel geschnitzt in Holz von Marian Murka wurde 1995 gegründet. Ausgestellt ist auf zwei Etagen 300 Vögel in natürlicher Größe und Farbe genommen und im Przemęcki Landschaftspark. Der Besuch ist von natürlichen Vogelgesang begleitet. Die Ausstellung wurde zaranżowana auf die natürliche Umwelt modelliert - unter den Eichen. Aufgrund der einzigartigen Natur der Galerie ist mehrere tausend Menschen aus dem In- und Ausland jedes Jahr besucht. 2000 - Die Ausstellung kann von Stunden 900 täglich besichtigt werden.

Roundhouse Wolsztyn ist immer noch die Ursache für das Wartungsdepot, aus denen täglich Lokomotiven ausgestellt geplante Personenzüge auf den Strecken nach Poznan und Leszno laufen. Es ist der einzige Ort, an dem Sie Werkstätten, Maschinen und Anlagen und Einrichtungen ine technischen Einrichtungen Lokomotiven zu warten und zu reparieren beobachten können. Dies ist kein Museum oder ein Museum speziell für die Präsentation von Lokomotiven und ihre Einrichtungen geschaffen, sondern in der Tat mehr als 100 Jahren ein echter Lokschuppen. Nur hier jeden Tag können Sie sehen, das heiße, sprudeln Dampflokomotive.

Aussichtsturm in Olejnica wurde feierlich am 22. Juli 2009 eröffnet. Erbaut im 2009roku Gebäude wurde von dem Amt bestimmt Marschall von Wielkopolska finanziert, die Gemeinde Przemęt Direktionen Teams Wielkopolska Landschaftsparks, County Wolsztyński und Försterei Kościan und die Baukosten ist die Menge von etwa 50 Tausend. zł. Der Zweck der Konstruktion war die schöne Przemęcki Parklandschaft und Überwachung zagorzenia Feuer Wald zu zeigen. Die Turmkonstruktion ist aus Holz, die Tragbohlen aus Lärchenstämmen. Der Turm befindet sich auf der Oberförsterei Olejnica in der Nähe des Sees und der Berge Olejnickiego. Es wurde auf dem alten Turm Triangulation auf dem Hügel gebaut, die den gemeinsamen Namen trägt? Yanush Hügel "und erreicht ihren Scheitelhöhe von 92m. Über dem Meeresspiegel, Gesamthöhe des Turms beträgt 19,5 m und die höchste Aussichtsplattform zu bekommen, um 80 Holztreppen überwinden. Auftragnehmer Turm ist Herr Simon Jęśkowiak von Brena. Neben dostrzegalniami Feuerbetontürme gemacht durch Nationale Wälder in Olejnica Turm ist der höchste seiner Art in der Region Wielkopolska.

Wielen Zaobrzański - ein Dorf in Polen in der Provinz Wielkopolska, im Bezirk wolsztyńskm, in der Gemeinde Przemęt See Wieleńskie Gebiet Przemęcki Landschaftspark, auf halbem Weg zwischen Wolsztyn und Wschowa (Landstraße Nr) entlang der Route der Zisterzienser.

Wielen Zaobrzański ist das Zentrum der Erholung im Sommer und zusammen mit den umliegenden Seen und Wälder, können Sie Radfahren, Wandern und Wassersport üben. Es gibt eine Menge von Resorts, Campinghütten, Camping und Catering-Service. Durch Wieleń und See Wieleńskie gelangt Wasser Kanu "Lily of the Valley Trail".

Entfernungen zu Städten und Dörfern Glogau - 45 km. Wolsztyn - 25 km. Wschowa - 25 km. Leszno - 30 km. Poznan - 90 km. Breslau - 145 km. Warschau - 370 km. Wijewo - 3 km. Osłonin - 1 km. Kaszczor - 2 km. Przemęt - 14 km. Boszkowo - 10 km. Mochy - 6 km. Polkowice - 65 km. Lubin - 80 km.

Der erste Preis gilt für die Monate vor und nach der Saison, der zweite Preis der Saison.

Preisliste der Cottages:

Ferienhäuser mit Bad:

2-Personen-Hütte von 100 PLN bis 120 PLN pro Tag
3-Personen-Hütte von 135 PLN - 165 PLN pro Tag
Ferienhaus für 4 Pers. von 220 - 280 PLN pro Tag
Hütte 5 Personen von 250 - 315 PLN pro Tag
6-Personen-Hütte von 270 PLN bis 350 PLN pro Tag

Zimmerpreisliste:

Doppelzimmer 100 - 120 PLN pro Tag
3-Personen-Studio 120 - 160 PLN pro Tag
Platz für 4 Personen 160 - 180 PLN pro Tag
Studio für 4 + 2 Personen 220 - 250 PLN pro Tag

Mobilheim für 4 Personen von 100 - 120 PLN pro Tag

Weitere Informationen auf unserer Website
Holiday Resort, U MARTIN
ul.Wczasowa 40
Wielen 64-234
(Empfang) tel; +48 509-838-565 +48 65 549-91-22
e - mail: marcin_walkowiak@hotmail.com
www.domkiumarcina.pl

Szczegółowa lokalizacja obiektu w Wieleniu:

Ulica: noclegi ul. Wczasowa

U Marcina — Udogodnienia i wyposażenie

Internet WiFi
Telewizor / sala telewizyjna
Parking
Dostęp do kuchni
Dostęp do lodówki
Pralnia
Grill / miejsce na ognisko

U Marcina — Rozrywka

Siatkówka plażowa
Wypożyczalnia sprzętu sportowego
Wypożyczalnia sprzętu wodnego
Wypożyczalnia rowerów
Drink bar
Bilard

Wieleń — Rozrywka w okolicy

Basen kryty w odległości ok. 35 km
Boisko do koszykówki/piłki nożnej w odległości ok. 1 km
Park linowy w odległości ok. 35 km

U Marcina — Aktywny wypoczynek

Nurkowanie
Spływy kajakowe
Surfing
Wędkarstwo
Windsurfing
Żeglarstwo
Nordic walking

Wieleń — Aktywny wypoczynek w okolicy

Nurkowanie w najbliższej okolicy
Wędkarstwo w najbliższej okolicy
Windsurfing w najbliższej okolicy
Żeglarstwo w najbliższej okolicy
Wypoczynek w siodle w odległości ok. 1 km
Nordic walking w najbliższej okolicy
Wędrówki piesze w najbliższej okolicy
Trasy rowerowe w najbliższej okolicy
Paintball / ASG w odległości ok. 7 km
captchazmień obrazek
pola wymagane zostały oznaczone symbolem

Oferty dodatkowe oraz imprezy specjalne

Imprezy integracyjne - U Marcina

Imprezy integracyjne

Wieleń, ul. Wczasowa 40 (Ośrodek wypoczynkowy)
Oferta stała
40 - 100/os.

Zapraszamy na wyjazdy integracyjne w ofercie posiadamy: - przejazdy bryczką - przelot motolotnia - rejsy żaglówkami do jeziorze - paintball - gry integracyjne - wieczorne biesiadowanie przy ognisku nad samym jeziorem Organizujemy spływy kajakowe : • jednodniowe • wielodniowe • studenckie • firmowe • rodzinne Wypożyczając u nas kajaki możecie Państwo przepłynąć Konwaliowy Szlak Kajakowy jeden z najpiękniejszych szlaków kajakowych w Polsce wytyczony na terenie Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Osobliwością Wyspy Konwaliowej, ścisłego rezerwatu przyrody jest występowanie tu unikatowej różowej odmiany konwalii, niespotykanej w żadnym innym miejscu w Polsce. Zgodnie z Państwa życzeniem możemy przygotować Wasze spływy i pomóc także w: - transporcie bagaży wzdłuż trasy spływu, - wyżywieniu, - organizacji ognisk, - wynajęciu ratownika, przewodnika w łodzi motorowodnej

więcej
Zielona Szkoła - U Marcina

Zielona Szkoła

Wieleń, ul. Wczasowa 40 (Ośrodek wypoczynkowy)
Oferta stała
35 - 40/os.

ZIELONA SZKOŁA w Wieleniu Turnusy 5 dniowe CENA: 249 od osoby Cena obejmuje: - noclegi (domki 2- 6 os) - wyżywienie - wypożyczalnie rowerów - pływanie żaglówką po jeziorze - ognisko z pieczeniem kiełbasek - gry i zabawy świetlicowe - możliwość zorganizowania wycieczek fakultatywnych cena noclegu: 35 zł/os WYPOŻYCZALNIA SPRZETU PŁYWAJACEGO: kajaki ,rowerki wodne, łódz wędkarska, żaglówke omega,mak ,windsurfing Wypożyczalnia rowerów: trekkingowych, górskich i bmx Ośrodek posiada świetlice: ping- pong, piłkarzyki, internet c@fe,tv miejsca parkingowe , ognisko ,grill, pole namiotowe, pomosty: wędkarski i żeglarski. Wc i prysznice zamykane kabiny w pawinonie na terenie ośrodka. Atrakcje: pływanie kajakami,rowerkami wodnymi, żeglowanie żaglówkami,windsurfing i kajting ,wędkarstwo, jazda konna lub bryczką,wycieczki rowerowe po szlakach turystycznych, dancingi i dyskoteki (weekendy),ognisko lub grill. Galeria Ptaków rzeźbionych w drewnie wykonana przez Mariana Murka powstała w 1995 roku. Na dwóch poziomach eksponowanych jest 300 ptaków wykonanych w naturalnej wielkości i ubarwieniu, występujących w Przemęckim Parku Krajobrazowym. Zwiedzaniu towarzyszą naturalne głosy ptaków. Ekspozycja została zaaranżowana na wzór naturalnego środowiska - wśród dębów. Ze względu na unikalny charakter galerię co roku odwiedza kilkanaście tysięcy osób z kraju i zagranicy. Ekspozycję można zwiedzać codziennie od godziny 900 - 2000. Parowozownia Wolsztyn jest nadal czynną lokomotywownią, z której codziennie wydawane są parowozy do prowadzenia planowych pociągów pasażerskich na trasach do Poznania i Leszna. Jest to jedyne takie miejsce gdzie można obejrzeć warsztaty, maszyny i urządzenia oraz inne obiekty zaplecza technicznego służące utrzymaniu i naprawie parowozów. Nie jest to skansen ani muzeum specjalnie utworzone dla prezentacji parowozów i ich zaplecza, ale czynna od ponad 100 lat prawdziwa parowozownia. Tylko tutaj codziennie można zobaczyć gorący, buchający parą parowóz. Wieleń Zaobrzański - wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskm, w gminie Przemęt nad Jeziorem Wieleńskim na obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego, w połowie drogi pomiędzy Wolsztynem i Wschową (droga wojewódzka nr ), na trasie szlaku cysterskiego. Wieleń Zaobrzański jest ośrodkiem letniego wypoczynku i wraz z otaczającymi ją jeziorami i lasami daje możliwość uprawiania turystyki rowerowej, pieszej i wodnej. Znajduje się tutaj wiele ośrodków wypoczynkowych, domków campingowych, pole namiotowe i baza gastronomiczna. Przez Wieleń i Jezioro Wieleńskie przechodzi wodny kajakowy "Szlak Konwaliowy". Odległości do miast i wsi [edytuj] Głogów - 45 km. Wolsztyn - 25 km. Wschowa - 25 km. Leszno - 30 km. Poznań - 90 km. Wrocław - 145 km. Warszawa - 370 km. Wijewo - 3 km. Osłonin - 1 km. Kaszczor - 2 km. Przemęt - 14 km. Boszkowo - 10 km. Mochy - 6 km. Polkowice - 65 km. Lubin - 80 km. Bezpłatny pobyt jednego opiekuna na 15 uczestnikow Ośrodek Wczasowy ,, U MARCINA" ul. Wczasowa 40 Wieleń 64- 234 tel: 509-838-565 lub (065) 54- 99-122 NIP:895-174-37-62 e-mail: marcin_walkowiak@hotmail.com Nazwa i adres odbiorcy: Ośrodek Wczasowy U MARCINA Ośrodek Wczasowy " U Marcina" Serdecznie zaprzasza w swojej ofercie posiadamy : domki , pokoje i apartamenty JEŚLI MAJĄ PAŃSTWO PYTANIA, PROSZE O TELEFON: 509-838-565

więcej
Banan 5 osobowy

banan 5 osobowy, kółko, wakeboard- NOWOŚĆ

Wieleń, ul. Wczasowa 40 (Ośrodek wypoczynkowy)
Oferta stała
20 - 20/os.

więcej
 • gość
  Dodano: 4 marca 2013 16:55

  Ocena:
  4,5/5Szczegóły oceny
  Cena w stosunku do oferty
  4/5
  Udogodnienia i wyposażenie
  5/5
  Oferty dodatkowe i rozrywka
  4/5
  Lokalizacja
  5/5
Pokaż więcej ocen »
Zapytaj o wolne miejsca
od 25 zł za osobę
Dostępne miejsca noclegowe:
Pokój 2-osobowy z łazienką, TV100 zł do 120 zł za pokój
Aneks kuchenny
Pokój 3-osobowy z łazienką, TV130 zł do 150 zł za pokój
aneks kuchenny
Pokój 4-osobowy z łazienką, TV160 zł do 180 zł za pokój
Aneks kuchenny
Studio 3-osobowe z łazienką, TV130 zł do 160 zł za pokój
Aneks kuchenny
6 x
Studio 6-osobowe z łazienką, TV220 zł do 270 zł za pokój
Aneks kuchenny
Domek 2-osobowy z łazienką, TV100 zł do 120 zł za całość
aneks kuchenny
Domek 3-osobowy z łazienką, TV135 zł do 165 zł za całość
aneks kuchenny
Domek 4-osobowy z łazienką, TV220 zł do 280 zł za całość
aneks kuchenny
5 x
Domek 5-osobowy z łazienką, TV250 zł do 315 zł za całość
aneks kuchenny
6 x
Domek 6-osobowy z łazienką, TV270 zł do 350 zł za całość
aneks kuchenny
Camping (przyczepa campingowa) 4-osobowe100 zł do 120 zł za całość
lodówka, czajnik, talerze, sztućce
Zapytaj o wolne miejsca
Dodaj do schowka
Informacje dodatkowe:

Akceptujemy zwierzęta domowe (cena za zwierzę: 15 zł)

Gospodarz obiektu zaprasza
Marcin Walkowiak
Marcin Walkowiak
Zapytaj o wolne miejsca