Mrągowo jak Feniks z popiołów
fot.: TBS / Wikimedia Commons, Public Domain
Warto wspomnieć, że tym, który nadał prawa miejskie, był nie nikt inny, jak Konrad von Jungingen

Mrągowo, to piękne miasto województwa warmińsko- mazurskiego, założone w 1348 roku. Miasto to, jest bardzo popularne wśród mazurskich turystów, chętnie i tłumnie odwiedzane. Jeżeli chodzi o pochodzenie Mrągowa, jest ono częścią Pojezierza Mazurskiego, a dokładniej leży na Pojezierzu Mrągowskim, którego dużą część zajmują łąki. Mrągowo w związku z tym, że położone jest na Mazurach charakteryzuje się dużą ilością jezior, co jest typowe dla tego regionu. Klimat panujący tutaj, to klimat umiarkowany. Warto zagłębić się w historię miasta.

Wielki Mistrz Krzyżacki, a sprawa Mrągowa

Po dziś dzień, nie zachował się żaden dokument, który w 100 procentach potwierdziłby datę założenia miasta. Najwcześniejszy dokument, jaki odnaleziono, ma pieczęć miasta z 1348 roku, dlatego też ta data umownie, została uznana za datę założenia Mrągowa. Dzięki nadaniu miastu praw miejskich, które to miało miejsce w latach 1404-1407, miasto wiele zyskało. Zaczęło rozwijać się tutaj osadnictwo, a także rzemiosło. Warto wspomnieć, że tym, który nadał prawa miejskie, był nie nikt inny, jak Konrad von Jungingen (w tamtych czasach, wielki mistrz krzyżacki).

Szukasz noclegów w Mrągowie? Nie szukaj dalej.
Sprawdź naszą ofertę noclegów w Mrągowie

Władza należała do burmistrza, to on był najważniejszą osobą, odpowiedzialną za podejmowanie różnych decyzji. W okolicach tamtejszego Rynku, zbudowano kościół, jedno z ważniejszych miejsc dla mieszkańców. Co ważniejsze, proboszczem kościoła parafialnego, był Polak, imieniem Stanisław. Dla wierzących ważnym miejscem była także kaplica świętego Jerzego, która była własnością zakonników.

Mrągowo jak Feniks z popiołów

Wtedy, patronem miasta został święty Mikołaj i to 6 grudnia odbywał się doroczny jarmark, który został przeniesiony z 11 listopada. Dlatego też święty Mikołaj, zastąpił jako patron, świętego Marcina. Podczas wojny polsko-krzyżackiej, czyli wojny między Polską a zakonem krzyżackim, która miała miejsce w latach 1519-1521, miasto zostało doszczętnie zniszczone i spalone, a stało się to dokładnie 21 lipca 1520 roku.

Miasto zostało odbudowane, jednak nie była to jedyna klęska jaka zniszczyła, to co na nowo udało się odbudować. W 1698 roku żywioł zniszczył prawie cała zabudowę Mrągowa, podczas pożaru spłonęło ponad 130 domów i gospodarstw. Miasto kolejny raz odbudowano, jednak już zupełnie według nowego planu. W XVIII wieku powstał nowy kościół, coraz lepiej funkcjonowała szkoła, którą podobnie jak i kościołem, zarządzał miejscowy proboszcz.

Pierwsza połowa wieku XIX znów nie była łaskawa dla Mrągowa. Po tym jak w 1812 roku przemaszerowały tędy wojska Napoleona Bonaparte, francuskiego wojskowego, a następnie króla Włoch, dokonano tu wiele zniszczeń. W 1822 roku, kolejny raz żywioł, pożar, zniszczył dużą część miasta, która w tym czasie coraz lepiej się rozwijała. Zaciągnięto kredyty i kolejny raz podjęto się odbudowy miasta. Powstał nowy ratusz, szkoła, w mieście pojawiało się coraz więcej katolików, zaczęli również przybywać tu Żydzi.

Kolej w Mrągowie

Pod koniec II połowy XIX wieku w Mrągowie powstała kolej wąskotorowa, co było niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem dla miasta. Uroczyste jej otwarcie i oddanie do użytku, miało miejsce 1 maja 1887 roku. Warto również wspomnieć, że miasto często dotykały kataklizmy, nieszczęścia. Lata 30-ste XIX wieku, to epidemia cholery w Mrągowie. Na tę chorobę zmarło wtedy ponad 40 osób.

Jednak i po tym Mrągowo podniosło się i dalej rozwijało z nową siłą i potęgą. Powstała gazownia miejska, kilka lat później sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna, a na samym początku XX wieku, oddano do użytku mieszkańców miasta i okolic kolejną szkołę, a także szpital. Zaczęło powstawać wiele obiektów służącym do rekreacji i rozrywki. Powstał między innymi park, wybudowano amfiteatr, który był wtedy jednym z miejsc, gdzie można było się odprężyć i rozwijać kulturowo.

W parku spacerować można było specjalnie wytyczonymi ścieżkami, zasiąść w pobliskiej kawiarence a w latach 30stych XX wieku, można było skorzystać tu nawet z leczenia sanatoryjnego, bowiem znajdowało się tu sanatorium. W trakcie I wojny światowej miasto przejęli Rosjanie. II wojna światowa była jeszcze bardziej brzemienna w skutkach dla Mrągowa. Dużą część polskiej ludności miasta, wywieziono do obozów koncentracyjnych. Dopiero w 1945 roku władzę w mieście objął Feliks Guis, który to wraz ze swoimi współpracownikami zaczął przywracać miastu dawną świetność.

Mrongovius uhonorowany

Obecna nazwa miasta „Mrągowo”, obwiązuje od 1947 roku na mocy postanowienia Komisji Zmiany Nazw Miejscowości, która to nadało miastu nową nazwę z ówczesnego Ządźbork na Mrągowo. Nazwę tą, nadano na część jednego z pierwszych badaczy folkloru kaszub, kaznodziei, filozofa, duchownego Krzysztofa Celestyna Mrongoviusa. Walczył on o obronę języka i Polaków na Warmii i Mazurach. Z Mrągowem nie miał nic wspólnego, jednak wiele dobrego zrobił on dla regionu.

Miasto Mrągowo, jak każde inne, ma swoje symbole, a są to: herb, flaga i hejnał. Herb miasta, to usytuowana na białym (bądź srebrnym) tle, tylna łapa niedźwiedzia, koloru czarnego. Dlatego też za kolory miasta uznaje się czerń i biel. Oczywiście również i z łapą niedźwiedzia związane są legendy i różne historie.