Rodzaj noclegu
wszystkie
Schowek (10 ofert)

Historia Ciechocinka

Historia Ciechocinka
fot.: JotBePe / Wikimedia CommonsCC BY-SA 3.0 PL
Budowa warzelni została zakończona sukcesem, jednak w jej uruchomieniu przeszkodził wybuch Powstania Listopadowego.

Polska, to piękny kraj w którym znaleźć można wyjątkowe miasta, godne zwiedzenia, bowiem moc atrakcji jakich w sobie kryją z cała pewnością zadowoli każdego turystę.

Ciechocinek częścią Kujaw

Dziś bliżej zwiedzimy Ciechocinek, miasto na Kujawach, liczące niespełna 11 tysięcy ludności. Kujawy natomiast, to bez wątpienia kraina o bogatej historii, zlokalizowana na Pojezierzu Wielkopolskim, której cechą charakterystyczną są Kujawiacy czyli główna grupa etnograficzna zamieszkująca właśnie ten region.
Ciechocinek jest miastem województwa kujawsko-pomorskiego, województwa liczącego ponad 2.100.000 mieszkańców, dokładniej zlokalizowany jest w powiecie aleksandrowskim, którego siedzibą jest Aleksandrów Kujawski.

Szukasz noclegów w Ciechocinku? Nie szukaj dalej.Sprawdź naszą ofertę noclegów w Ciechocinku

Ciechocinek leży w Kotlinie Toruńskiej, której największym ośrodkiem typowo miejskim jest Bydgoszcz, natomiast Ciechocinek jest bardzo ważną częścią tego mezoregionu. Miasto zajmuje ponad 15 kilometrów kwadratowych powierzchni. W roku 2016 miasto obchodzi setną rocznicę nadania mu praw miejskich. W Ciechocinku najważniejsze decyzje podejmuje burmistrz.

Historia Ciechocinka, od grodu kasztelańskiego po uzdrowisko

Historia Ciechocinka sięga już XI wieku, bowiem wtedy na tym obszarze istniał gród kasztelański- Słońsk. Ciechocinek na przełomie wieków miał wielu właścicieli. Do XVII wieku był małą osadą bez folwarku. Czasy zaborów również nie były dla Ciechocinka obojętne, na chwilę nawet miasto znalazło się pod zaborem pruskim. Po roku 1815 inkorporowany został do Królestwa Polskiego.

Wybudowano tu warzelnię soli. Ciechocinek zaczął się powoli zaludniać. W 1827 roku mieszkało tutaj już około 100 mieszkańców. Budowa warzelni została zakończona sukcesem, jednak w jej uruchomieniu przeszkodził wybuch Powstania Listopadowego. Dopiero od 1836 roku rozpoczęto kąpiele solankowe, które miały znaczenie lecznicze. Dopiero 30 lat później Ciechocinek zaczął rozwijać się jako uzdrowisko, bowiem dopiero w roku 1867 utworzono tu połączenie kolejowe, a dwa lata później wybudowano pierwszy dworzec kolejowy, służący przede wszystkim turystom.

Ciechocinek a wojny

Koniec wieku XIX przyniósł sławę i dobrą pozycję Ciechocinkowi, bowiem był on w Królestwie Polskim największym uzdrowiskiem, najczęściej odwiedzanym i najbardziej popularnym. I wojna światowa również nie była bez znaczenia dla tego pięknego, uzdrowiskowego miasta. W roku 1915, dokładnie we wrześniu miasto zostało przejęte przez wojska niemieckie i wojska austriackie. Wtedy to, miasto stało się szpitalem wojskowym.

Czasy dwudziestolecia międzywojennego, to czas rozwoju Ciechocinka jako uzdrowiska. W tym czasie uruchomiono tutaj, a raczej odwiercono pierwszą cieplicę, czyli źródło termalne z którego wypływa woda, której temperatura jest wyższa niż 20 stopni Celsjusza. Chwilę przed wybuchem II wojny światowej, Ciechocinek zamieszkiwało już ponad 5200 mieszkańców.

W dniu wybuchu II wojny światowej w Ciechocinku postał Szpital Wojskowy nr 801, ale niestety już 12 września miasto zostało zajęte i doszło tu do pierwszych morderstw i aresztowań. Hitler włączył Ciechocinek do Okręgu Rzeszy, Kraju Warty. Od 1 czerwca 1940 roku rozpoczęto wczasy uzdrowiskowe, z których korzystać mogli tylko obywatele niemieccy.

Kiedy to na terenie Ciechocinka prowadzono wysiedlenia, zawiązywało się coraz więcej grup oporu, który liczyły ponad 100 osób. Żydzi, których na terenie Ciechocinka było ponad 700, zostali wysiedleni w 1940 roku, duża ich część trafiła do getta, pozostali zostali brutalnie wymordowani na ternie obozu zagłady Kulmhof czyli w nazistowskim obozie zakłady żydów, który został utworzony przez Niemców. Zlokalizowany był w Chełmnie nad Nerem. Było to główne miejsce zagłady Żydów, które funkcjonowało do roku 1943, ale niestety jeszcze w roku 1944 doszło tu do wymordowania wielu Żydów.

Czasy okupacji niemieckiej, to bardzo zły czas dla Ciechocinka. W momencie, kiedy Niemcy opuszczali miasto, a miało to miejsce w nocy z 19 na 20 stycznia 1945 roku, dokonali masy zniszczeń, spaleniu uległy magazyny żywnościowe. Już dzień później doszło do kolejnych dewastacji miasta za sprawą Armii Czerwonej, czyli sił zbrojnych Rosji sowieckiej.

Uzdrowisko Ciechocinek

Sowieci niektórymi obiektami w Ciechocinku dowodzili, aż do 1946 roku, a wojsko nawet do roku 1950. W momencie odzyskania niepodległości Ciechocinek stał się częścią powiatu nieszawskiego, późniejszego i obecnego powiatu aleksandrowskiego. W lutym 1945 roku w Ciechocinku wybrano pierwszego, powojennego burmistrza, którym został działacz Polskiej Partii Socjalistycznej (czyli partii o charakterze niepodległościowym przede wszystkim, a także socjalistycznym i pracowniczym)- Adam Drużyński. Od tego czasu nastąpił rozwój miasta, przede wszystkim jako uzdrowiska. Jednak dopiero od roku 1955 nastąpił dość intensywny rozwój budownictwa obiektów o charakterze uzdrowiskowym w Ciechocinku.

Ciechocinek wielokrotnie był grabiony, rujnowany, nie bez szwanku przeszedł przez czasy zaborów, I wojny światowej, okupacji, II wojny światowej. Jednak mimo tylu przeciwności i złych wydarzeń, dziś funkcjonuje na ogromną skalę. Do Ciechocinka bardzo tłumnie przybywają kuracjusze i turyści dla których miasto jest niezwykle atrakcyjne.