Rodzaj noclegu
wszystkie
Schowek (10 ofert)

Łódź pomnikiem historii

Łódź pomnikiem historii
fot.: Makar / Wikimedia CommonsCC BY-SA 3.0
W roku 2015 Łódź ze swoimi niektórymi częściami została „Pomnikiem historii”, a owe tereny objęte ta nazwą funkcjonują jako: „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”.

W środkowej części naszego kraju znajduje się miasto, które funkcjonuje na prawach powiatu i jest nim właśnie Łódź. W roku 1945 była nawet siedzibą władz całego Państwa Polskiego. Teraz natomiast jest siedzibą władz łódzkiego województwa i gminy Nowosolna a także powiatu łódzkiego wschodniego. Jeśli chodzi o Łódź w kontekście akademickim to z całą pewnością można o tym mieście mawiać jako o ośrodku akademickim. Znajduje się bowiem tutaj sześć uczelni państwowych a także aż dwadzieścia dwie uczelnie prywatne. Poza tym miasto jest też ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym. Należy wspomnieć o wspaniałej architekturze tego miejsca, ale o tym bardziej szczegółowo będzie później. Jest w Łodzi jakiś ponadczasowy duch, czar jakby tego nie nazwać miasto potrafi natchnąć, zainspirować, zachwycić.

Trzecie miasto w kraju jeśli chodzi o liczbę ludności, oczywiście tej zameldowanej, bo wiadomym jest, że mieszka tutaj wiele więcej ludzi nie zameldowanych jak studenci na przykład. W liczbach wygląda to tak: zameldowani w Łodzi – 706 004. A plasuje się na miejscu czwartym jeśli wziąć pod uwagę powierzchnię, która zajmuje, czyli 293,25 km kw.

Łódź pomnikiem historii

Szukasz noclegów w Łodzi? Nie szukaj dalej.Sprawdź naszą ofertę noclegów w Łodzi

W roku 2015 Łódź ze swoimi niektórymi częściami została „Pomnikiem historii”, a owe tereny objęte ta nazwą funkcjonują jako: „Łódź – wielokulturowy krajobraz miasta przemysłowego”. Samo przedsięwzięcie „Pomnika historii” jest formą chroniącą zabytki w naszym kraju. Aby uzyskać status owego pomnika trzeba przejść drogę rozporządzeniową Prezydenta Rzeczypospolitej. Uzyskać status mogą nieruchome zabytki, które odgrywają wielkie znaczenie dla kulturowego dziedzictwa, oraz te które przedstawiają dużą wartość zarówno artystyczną, historyczną i naukową. Za pomniki historii uznaje są również takie miejsca jak staromiejskie zespoły, pola bitew, zespoły klasztorne, zespoły budowlane, czy kanały.

Przyznając takie wyróżnienie uznaje się jednocześnie, że dany obiekt jest prestiżowy i ważny dla historii państwa. Są one przede wszystkim najważniejsze oraz najcenniejsze. Wyznacza prestiż tych miejsc, a mieszkańcy miast, w których znajdują się pomniki historii są dumni i szczęśliwi z tego faktu. Ważne jest to, że choć przyznany zostaje tytuł to nie zmienia się właściwie nic w kwestii obowiązków, konserwacji, czy administracji. Wszystko zostaje po staremu.

Łódź należy do Unii Metropolii Polskich. Unia ta jest organizacją zrzeszającą miasta polskie, które są jednocześnie obszarami metropolitalnymi, powstałą dokładnie 11 października 1990 roku w mieście Kraków. Głównym celem tego przedsięwzięcia było powiązanie sieciowe postkomunistycznych miast z miastami demokratycznymi znajdującymi się w Europie oraz na całym świecie. Projekt przyświecający inicjatywie nazywał się „Tyle państwa ile miasta”. W chwili obecnej na liście tej są miedzy innymi takie miasta jak: Poznań, Warszawa, Lublin, Kraków, Łódź jak już zostało wspomniane oraz Gdańsk czy Katowice (w sumie jest ich dwanaście).

Łódź w środku Polski

Położenie miasta Łódź w środkowej Polsce i w środkowej części województwa łódzkiego, ponadto na Wysoczyźnie Łaskiej i na Wzniesieniach Łódzkich. Wspomniane Wzniesienia  to dokładniej kraina geograficzna należąca do Niziny Mazowieckiej. Krajobraz tworzą falista wysoczyzna, która tworzą morenowe gliny oraz piaski fluwiogiacjalne. Swe źródła ma tutaj właśnie rzeka Bzura, a poprzez Wzniesienia Łódzkie idzie wodny dział położony pomiędzy dorzeczem Wisły oraz Odry. Natomiast jeżeli chodzi o krajobraz zachodniej części tego regionu to dominuje miejsko – przemysłowy, natomiast w części wschodniej i środkowej krajobraz rolniczy.

Oznacza to, tym samym, że każdy mógłby znaleźć w okolicy coś odpowiedniego dla siebie. Bo i jest tutaj co pozwiedzać, na co popatrzeć, powędrować… Jeśli zaś chodzi o Wysoczyznę Łaską to jest to fizycznogeograficzny mezoregion. Położony jest we wschodnio-południowym regionie Niziny Południowowielkopolskiej. Jej krajobraz stanowią morenowe pagóry oraz śródlądowe wydmy. Na Wysoczyźnie Łaskiej zlokalizowane są takie miasta jak Łask, Zduńska Wola czy Pabianice.

W roku 2003 Gazeta Wyborcza oraz jej wierni czytelnicy wyszli z inicjatywą, by w mieście Łódź wyznaczyć geograficzny środek miasta. Oczywiście pomiary zostały skrupulatnie przeprowadzone i wyznaczone miejsce znajduje się jedynie 100 metrów od skrzyżowania ulic Przędzalnianej oraz Tuwima.

Nazwa Łódź natomiast nigdy nie została wyjaśniona do końca i z całą pewnością. W związku z tym istnieją pewne hipotezy mniej lub bardziej prawdziwe. Nazwa pochodząca od imienia męskiego Włodzisław, które modne i znane było w okresie staropolskim. Inna, że nazwa ta pochodzi od nazwiska rodowego szlachty brzmiącego – Łodzic. Kolejna upatruje pochodzenia nazwy Łódź, jednakowoż jest to błąd, od rzeki Łódki. Owa rzeka jednak wzięła swą nazwę od miasta właśnie. Jest także hipoteza, w myśl której nazwa miasta brała swój początek od łodzi w znaczeniu środka komunikacji. Miasto nazywa się „Polskim Manchesterem”, a to dlatego, że rozszerzony był tutaj przemysł tekstylny.