Rodzaj noclegu
wszystkie
Schowek (10 ofert)

Historia Łodzi

Historia Łodzi
fot.: Polimerek / Wikimedia Commons, GFDL
Łódź była wówczas ośrodkiem sukienniczym oraz tkackim.

Niewielu pamięta, że wielokulturowa i wielka dziś Łódź w swych początkach była niewielką wioską, nad którą swa pieczę rozprzestrzeniali książęta łęczyccy. Pierwsza informacja ma swoje miejsce w dokumencie wystawionym przez księcia ziemi łęczyckiej oraz dobrzyńskiej Władysława Garbatego. Data jaka na nim widnieje to rok 1332. A mowa w nim o wsi Łodza inaczej „Łodzia” i oddaje go tym samym w ręce biskupów kujawskich. Aż do końca wieku XVII Łódź była skoncentrowana przede wszystkim na rolnictwie. Znajdowało się w miasteczku osiem młynów a także warsztaty rzeźników, szewców, kołodziejów, cieśli oraz bednarzy, dzięki czemu był to lokalny ośrodek rzemieślniczy i handlowy. Księgi miejskie zaczęto spisywać od roku 1471.

Okręg przemysłowy w Łodzi

Kalisko-mazowiecki okręg przemysłowy zaliczył Łódź do osad przemysłowych. Stało się tak za sprawą dokumentu, na którym podpisał się sam namiestnik Królestwa Polskiego – Józef Zajączek. Łódź była wówczas ośrodkiem sukienniczym oraz tkackim. Łódź jako miasto wieloprzemysłowe ma związek z powstawaniem i otwieraniem dużych manufaktur. Jako przykład takiej fabryki można tutaj podać kompleks fabryczny Ludwika Geyera, powstały w roku 1828. Miejsce to posiadało pierwszą funkcjonującą na terenie naszego kraju maszynę parową. Inna nazwa jaka określała to miejsce brzmi „Biała Fabryka”.

Szukasz noclegów w Łodzi? Nie szukaj dalej.Sprawdź naszą ofertę noclegów w Łodzi

Kolejnym ważnym momentem w rozwoju Łodzi był wiek XIX, w którym to, a dokładniej w jego drugiej połowie miał miejsce rozwój rynku wewnętrznego. Otóż  otwarto wtedy linię kolejową Fabryczno – Łódzką prowadzącą do Koluszek ( trasa kolei warszawsko – Wiedeńskiej ). Tania siła robocza, która po uwłaszczeniu chłopów napłynęła do miasta również przyczyniła się do szybszego rozwoju rynku. Ponadto gdy Rosja zniosła celną granicę w roku 1851 wszystko ruszyło znów do życia i do pracy. W tamtym okresie miasto stało się tak zwaną „Ziemią Obiecaną” dla obcych narodowości jak Żydzi, Niemcy, czy Rosjanie.

W Łodzi na Starym Rynku znajduje się pamiątkowy kamień, który został odsłonięty w roku 1998, a dokładniej 29 lipca. Stało się tak na pamiątkę pięćset siedemdziesiątej piątej rocznicy nadania Łodzi miejskich praw. Podczas trwania I wojny światowej niestety doszło w Łodzi do zdewastowania wielu fabryk znajdujących się w mieście. I co za tym idzie nastąpił upadek włókienniczego przemysłu. Łódź była także wówczas okupowana przez wojska niemieckie. Ta okupacja trwała jakieś cztery lata i miała miejsce zaraz po tym jak Rosjanie ponieśli przegraną w bitwie pod Łodzią i zaczęli się z miasta ewakuować.

II wojna światowa a Łódź

Jeśli zaś chodzi o dzieje miasta w okresie II wojny światowej to wojska niemieckie zajęły je dokładnie 8 września roku 1939. Pierwotnie Łódź miała służyć Niemcom  jako stolica Generalnego Gubernatorstwa. W roku 1940 Łódź dostała prawa niemieckie miejskiego samorządu a także uprawnienia miasta wydzielonego. Zmieniła się też nazwa miasta, a stało się to jedenastego kwietnia roku 1940. Wówczas brzmiała ona Litzmannstadt. Już zaś wcześniej, bo zaraz po przyłączeniu Łodzi do Rzeszy, czyli w roku 1939 ulice tego miasta zmieniły swe nazwy na niemieckie. Sprawa łódzkich Żydów także nie wyglądała, że tak delikatnie się wyrażę za wesoło. Jakieś sto sześćdziesiąt tysięcy Żydów zostało zamkniętych i tym samym odizolowanych od całej reszty ludności w getcie na Bałutach.

W tamtym czasie dzielnica ta była najgorszą w mieście oraz najbardziej zaniedbaną. Getto zaś było pierwszym takim w Polsce miejscem, które w całości nie zachowywało kontaktów ze światem położonym na zewnątrz. Całkowicie odizolowana ludność była przetrzymywana w okrutnych i nieludzkich warunkach, następnie okrutnie mordowana za to, że nie przedstawia rasy panów, czyli rasy aryjskiej,  której najlepszym przykładem byli właśnie Niemcy. 

W roku 1945 Łódź została zdobyta i przejęta przez Armię Czerwoną. Warszawa była wówczas stolicą naszego kraju, ale przez to  w jakim była strasznym stanie to właśnie Łódź przez pewien czas pełniła tę funkcję. Miasto nadawało się do tego bardzo dobrze dlatego, że było mniej zniszczone i jego położenie w centralnej części kraju spełniało swą rolę.

Łódzkie uczelnie

Pierwsze uczelnie jakie powstały na terenie miasta to uczelnie akademickie i stało się tak w okresie po wojnie. Również w roku 45 otworzono w mieście Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych. Natomiast w roku 1949 utworzono Akademię Medyczną. Wytwórnia Filmów Fabularnych powstała także w roku 1945 i stała się ona największym ośrodkiem produkcji filmowej w naszym kraju. Ważny okres w historii Łodzi przypadał na lata 1945 – 1989, bo wtedy to odrestaurowano jakieś 140 zakładów przemysłowych. Łódź nie ma jednak swojej długiej historii, ponieważ mimo nadania jej praw miejskich w roku 1423,  to w roku 1820 nastąpiła zmiana miasta dotąd rolniczego na fabryczne, w tym to roku Łódź została włączona do grona fabrycznych osad.