Informujemy, iż na naszych stronach w celach świadczenia usług stosujemy pliki cookies i podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia, dowiedz się więcej z Polityki Prywatności.
Zamknij
Historia Lublina w pigułce
fot.: Lukaszprzy / Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0
Lublin był miastem wielu wydarzeń historycznych o których do dziś wspomina się na lekcjach historii, bowiem miały one niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój Polski.

Udając się na wschód od Wisły, znajdziemy się w największym mieście w tej części Polski, jakim jest Lublin. Miasto to posiada bardzo bogatą historię, zarówno tę sprzed kliku wieków, jak i tę od wieku XX. 

Teorie dotyczące nazwy miasta Lublin 

Za czasów I Rzeczypospolitej Lublin, był miastem królewskim, czyli takim, które zlokalizowane jest na gruntach, należących do króla. W takich miastach ludność cieszyła się większymi przywilejami, niż w miastach biskupich czy rycerskich.Chociaż pierwszy raz wzmianka o Lublinie w zapiskach i notatkach, pojawiła się w I połowie XIII wieku, to jednak dopiero wiek później Lublin zaczął rozkwitać, dzięki wielu wydarzeniom w jakich brali udział kolejno, ówcześni królowie.

Szukasz noclegów w Lublinie? Nie szukaj dalej.
Sprawdź naszą ofertę noclegów w Lublinie

Jeżeli chodzi o nazwę miasta również możemy natknąć się na kilka teorii. Pierwsza z nich i według wielu, jedyna prawdopodobna mówi o tym, iż nazwa Lublin, pochodzi od Lubla, nazwy utworzonej od imienia Lubomir, co daje do myślenia iż, założycielem miasta mógł być człowiek, noszący imię Lubel. Według kroniki historii Polski Wincentego Kadłubka, która obejmuje czasy od wieku XII, nazwa miasta Lublin, pochodzi od imienia siostry Juliusza Cezara, założycielki miasta - Julii.

Unia lubelska

Lublin był miastem wielu wydarzeń historycznych o których do dziś wspomina się na lekcjach historii, bowiem miały one niewątpliwie, ogromny wpływ na rozwój Polski. Jednym z takich wydarzeń było zawarcie unii lubelskiej 1 lipca 1569 roku, podczas sejmu walnego. Było to porozumienie zawarte pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego i Wielkim Księstwem Litewskim. Podpisane unii lubelskiej, było bardzo ważnym wydarzeniem, na mocy tego powstała bowiem Rzeczpospolita Obojga Narodów. Wszelkie podpisanie dokumentów miało miejsce 1 lipca, dopiero jednak 3 dni później- 4 lipca, król wydał dokument, jakim był dyplom, który potwierdzał wszystkie postanowienie z 1 lipca.

Niektóre wydarzenia, jakie miały miejsce w Lublinie, zostały nawet opisane przez wielkich poetów. I tak na przykład: Jan Kochanowski, poeta renesansowy w swoim utworze „Proporzec albo hołd pruski”, nawiązał do wydarzenia, jakie miało miejsce 19 lipca 1569 roku w Lublinie, a mianowicie książę pruski, którym wtedy był Albrecht Fryderyk Hohenzollern, złożył hołd lenny, ostatniemu z dynastii Jagiellonów, którym był Zygmunt II August. Niestety, także i złe wydarzenia miały bardzo duży wpływ na miasto. Podczas potopu szwedzkiego czy najazdów kozackich, miasto uległo zniszczeniu, dewastacji. W II połowie XVII wieku Lublin został zrabowany przez wojska rosyjskie, kozackie, miasto splądrowane zostało także przez Szwedów.

W wyniku wojen północnych miasto bardzo ucierpiało, bowiem liczebność wroga była bardzo duża, niestety, jak się okazało w wielu sytuacjach, nie do pokonania. Jednak warto wspomnieć, że miały miejsce również wydarzenia, które miały duże, pozytywne znaczenie dla kraju. Mowa tutaj na przykład o wyzwoleniu miasta z 1656 roku, jakiego dokonał wraz ze swoim wojskiem hetman wielki litewski Paweł Jan Sapieha herbu Lis. Po zakończeniu wojen północnych, miasto można było zacząć odbudowywać. Powstawały siedziby magnackie, kościoły, później fundacja „Boni Ordinis”, która zajęła się przede wszystkim odbudową ratusza, a także przywróceniem dawnego wyglądu lubelskim uliczkom.

Lublin pod zaborami

Był czas, kiedy Lublin znalazł się pod zaborem rosyjskim. Natomiast I wojna światowa, spowodowała, że wojska rosyjskie zostały zdominowane przez wojska niemieckie i austrowęgierskie, które to przejęły rządy w Lublinie. Lublin zaczął się rozbudowywać tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I połowa XX wieku, to rozkwit lubelskiej kultury, czas w którym powstało wiele fabryk, dzięki temu także wiele nowych miejsc pracy. Okres II wojny światowej, to czarny czas dla lubelskiej inteligencji i dla całego miasta. Niemcy zamknęli Katolicki Uniwersytet Lubelski, aresztowali wielu profesorów, przedstawicieli inteligencji, nauczycieli, duchownych.

Podczas Nadzwyczajnej Akcji Pacyfikacyjnej, jaką przeprowadzili okupanci niemieccy, aresztowano kilkaset osób, przedstawicieli inteligencji, około 500 z nich brutalnie zamordowano, poprzez rozstrzelanie we wsi znajdującej się pod Lublinem- Rury Jezuickie. Wąwóz we wsi, stał się miejscem zagłady wielu Polaków, którzy przywożeni byli tam celem rozstrzelania z więzienia, które zostało w czasie II wojny światowej, utworzone na Zamku Lubelskim.

Dopiero w roku 1944 zaczęto walkę o wyzwolenie miasta, Lublin stał się nawet miastem-siedzibą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Koniec I połowy XX wieku, to czas powstania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowkiej z którego powstały Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy W Lublinie. Na początku II połowy wieku XX powstała Politechnika Lubelska (rok 1953). Za czasów Polskiej Republiki Ludowej w Lublinie powstała także Fabryka Samochodów Ciężarowych. Lublin zaczął się mocno rozbudowywać, ludność w stosunku do roku wybuchu II wojny światowej (1939) wzrosła kilkakrotnie. Miasto zostało nawet nagrodzone wysokim odznaczeniem wojskowym- to jest: Order Krzyża Grunwaldu. Lublin takie odznaczenie, uzyskał dwukrotnie.