Wernisaż wystawy „Duchem silni, czynami wielcy” – skauting polski 1910–1921"

Wernisaż wystawy „Duchem silni, czynami wielcy” – skauting polski 1910–1921"
Polskie harcerstwo upatruje swego początku w skautingu angielskim, z którego to zaczerpnięto ideowe podstawy oraz zasady, po czym dostosowano je do polskich realiów.
Gdzie?
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Pałac Krzysztofory
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków
Kiedy?
10 sierpnia 2018 od 12:00
Za ile?
bezpłatnie
Organizator
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Serdecznie Państwa zapraszamy na otwarcie wystawy <<„Silni duchem, czynami wielcy”. Polski skauting od 1910 do 1921>> organizowanej przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Wernisaż zaplanowano na 10 sierpnia 2018 roku, zapraszamy do Pałacu Krzysztofory w Krakowie, Rynek Główny 35 na godzinę 12:00.

Rok 2018, to rok wielu istotnych rocznic. To przede wszystkim jubileusz stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Losy polskiego harcerstwa są mocno związane z nowożytnymi dziejami Polski. W tej historii, z punktu widzenia rozwoju ruchu, najistotniejsze stały się wydarzenia powiązane z walkami o odzyskanie oraz utrzymanie niepodległości.

Polskie harcerstwo upatruje swego początku w skautingu angielskim, z którego to zaczerpnięto ideowe podstawy oraz zasady, po czym dostosowano je do polskich realiów. Za symboliczną datę rozpoczęcia harcerstwa w Polsce uznaje się dzień 22 maja 1911 roku, kiedy to wydano pierwszy rozkaz powołujący drużyny skautowe we Lwowie. Harcerstwo powstało z porozumienia oraz połączenia trzech potężnych organizacji młodzieżowych. Każda z nich propagowała inne metody pracy z młodzieżą. Stowarzyszenie Eleusis przekazało harcerstwu etyczny drogowskaz, ugrupowanie "Sokół Polskie Towarzystwo Gimnastyczne" – troskę o wychowanie fizyczne, a organizacja Zarzewie upowszechniła kwestie walk o niepodległość. Z kompilacji trzech programów powstała idea, która towarzyszy harcerstwu aż do dnia dzisiejszego. Hasło "Bogu, Polsce oraz bliźnim" nie straciło, nic a nic, na aktualności.

Szukasz noclegów w Krakowie? Nie szukaj dalej.
Sprawdź naszą ofertę noclegów w Krakowie

Wystawa <<„Silni duchem, czynami wielcy”. Polski skauting od 1910 do 1921>> podzielona zostanie na dwie strefy. Pierwsza część, prezentowana będzie w piwnicach należących do zachodniego skrzydła Pałacu Krzysztofory. Ta część dedykowana jest początkom ruchu skautowego na polskich terenach. Wystawa wzbogacona została o wybrane, niezwykle cenne obiekty należące do Harcerskiej Kolekcji Muzeum Historycznego Miasto Kraków.

Do obejrzenia drugiej części zapraszamy na plac Szczepański. Tu zwiedzający wysłuchają opowieści oscylujących wokół tematu historii walk o niepodległość Polski. Pojawi się także okazja do poznania projektu przyszłego Muzeum Harcerskiego Ruchu. Na siedzibę nowo powstałego muzeum wybrano zabudowania Fortu 52a Jugowice, zwanego popularnie Łapianką. Podczas zwiedzania przybliżona zostanie historia fortu.

źródło: coigdzie.pl
coigdzie.pl