Rodzaj noclegu
wszystkie
Schowek (10 ofert)
Sezon-2019-Samodzielny dom nad jeziorem Ługowskim, Ługowiska 111/11
od 30 zł za osobę Zapytaj o wolne miejsca
Schowek
Dodaj do schowka
Domek letniskowy:Sezon-2019-Samodzielny dom nad jeziorem Ługowskim
Adres:Ługowiska 111/11
Ilość miejsc:6 miejsc noclegowych, 3 pokoje
Obiekt czynny:sezonowo (w terminie od 25 kwietnia do 14 października)
  • Obiekt posiada ograniczony wpis teleadresowy. Kontakt z obiektem możliwy wyłącznie przez formularz kontaktowy poniżej. Jeżeli jesteś właścicielem obiektu i chcesz posiadać pełną prezentację, skontaktuj się z obsługą serwisu.
  • Zapytaj o wolne miejsca
Sezon-2019-Samodzielny dom nad jeziorem Ługowskim
  • PL
  • EN
  • DE
  • RU
SEZON 2019

OFERTA BEZPOŚREDNIO OD WŁAŚCICIELA, PRYWATNA, INDYWIDUALNA.

Zapraszam do wynajmu na wyłączność letniska z samodzielnym, wolnostojącym, murowanym, ogrodzonym domem rekreacyjnym w Ługowiskach nad jeziorem Ługowskim(Szczytnowskim), gmina Choceń, (woj. kujawsko-pomorskie), ok.80 KM od Łodzi, 80 km od Torunia,110 km od Bydgoszczy,25 km od Włocławka, 180 km od Warszawy.

Działka jest ładnie zagospodarowana do wyłącznej Państwa dyspozycji. Na terenie jest wygodna huśtawka ogrodowa z poduszkami, 2 leżaki, duży grill mobilny. Na terenie, koło domu jest kameralny taras, otoczony piękną roślinnością, parking na auta ogrodzony.
Na tarasie są meble ogrodowe z poduszkami. Wokół ładne nasadzenia iglaków, świerków, sosen , ale jednocześnie jest miejsce do opalania, czy grania w piłkę (pół działki w cieniu, pół w słońcu).
Teren jest równy, bezpieczny, cały ogrodzony, mikroklimat, dzika przyroda, cisza, spokój, częściowy widok na jezioro.

Do jeziora, najbliższego punktu w lini prostej jest ok.100 metrów, do piaszczystego brzegu z infrastrukturą pokazanej na zdjęciach około 150 metrów.
Działka nie ma bezpośredniego dostępu do jeziora.
Jezioro jest typu polodowcowego z super czystą wodą przez cały rok i rybami.
Nad jeziorem jest piękne,ładnie zagospodarowane miejsce (zdjęcia), brzeg do kąpieli, opalania, nieduża piaszczysta plaża, płytkie, piaszczyste wejście do wody, pomosty, ławeczka i grill.
Powyższa infrastruktura jest prywatna z moim udziałem, ale dostęp do tego jest ogólny, publiczny.
W dalszej odległości piaszczysta gminna plaża(15 min. pieszo), lub plaże strzeżone w Chodczu i Choceniu.
W otoczeniu łąki, dalszym lasy, grzyby, mnóstwo przestrzeni do wędrówek pieszych jak i rowerowych.
Do najbliższego sklepu,baru jest ok.15 min drogi spacerem. Można tam kupić prócz całej spożywki,wędliny i gotowe dania, napoje i spożyć na miejscu.(stan rzeczywisty latem 2018)
Poza tym we wtorki, czwartki i soboty sklep obwoźny przyjeżdża w bliskie sąsiedztwo działki.
Restauracje i bary polecam w Chodczu i Choceniu.
Dla chcących zwiedzać proponuję wizytę w Włocławku, Kruszwicy,Inowrocławiu,Licheniu, Kłodawie(kopalnia soli), Ciechocinku, Toruniu lub w najbliższych klimatycznych małych miasteczkach (Chodecz, Choceń).

Domek piętrowy, solidny, murowany z zadaszonym tarasem (90 m2).
Jest wewnątrz bezpośrednio po odświeżeniu, ma wymienione wyposażenie(2017).
Dom składa się na parterze z salonu z kuchnią, super nowej łazienki z wc i z dwóch oddzielnych sypialni na piętrze z balkonem(strop drewniany).
W salonie jest kominek z wkładem kominkowym i z rozprowadzeniem na górze, sofa, komoda i stół.
Na górze w każdej oddzielnej sypialni jest łoże małżeńskie z luksusowym, bardzo wygodnym materacem(firmy Sembella).
Media;woda jest z wodociągu miejskiego,prąd,szambo.
Przeznaczony dla max. 6 osób.

WSZYSTKO JEST KOMPLETNIE WYPOSAŻONE(SZTUĆCE, TALERZE, GARKI ) Z WYGODAMI, CIEPŁA WODA, PRYSZNIC, TV Z CYFROWYM DEKODEREM, ODTWARZACZ DVD, DUŻA LODÓWKA Z ZAMRAŻARKĄ, MIKROFALA, CZAJNIK ELEKTRYCZNY, EKSPRES DO KAWY PRZELEWOWY, GRILL).

DREWNO KOMINKOWE(PROPORCJONALNIE DO ILOŚCI OSÓB I SEZONU), POŚCIEL, MEDIA W CENIE. (przy standardowym zużyciu).

JEST MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA PONTONU.

ATRAKCYJNE CENY - - - wszystkie koszty w cenie - bez dopłat (przy standardowym zużyciu).

ZAPRASZAM DO WYNAJMU OD OKOŁO 15 KWIETNIA DO 15 PAŹDZIERNIKA.

CENNIK:

LIPIEC, SIERPIEŃ---250 ZŁ/DOBA

KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK----180 ZŁ/DOBA*
*cena nie dotyczy weekendów, weekendu długiego majowego, z Bożym Ciałem.

Cena dotyczy wynajmu całego domu z działką na wyłączność, bez względu na ilość osób, z zastrzeżeniem, że max. ilość osób to 6.
Na terenie posesji i domu nie może przebywać więcej niż 6 osób bez wiedzy właściciela.
Cena dotyczy wynajmu na minimum 5 nocy.

Istnieje możliwość również wynajmu na krótsze terminy np. weekendy(2 noce), szczególnie poza szczytem sezonu letniego.
Nie wynajmuję na żadne imprezy zorganizowane.
Zwierzęta są akceptowane za dopłatą jednorazową 60 zł.

Po wstępnej rezerwacji telefonicznej,mejlowej lub osobistej wysyłam warunki rezerwacji, regulamin domu na mejla. Należy wówczas wpłacić 30% zaliczki w ciągu 3 dni roboczych - brak wpłaty powoduje anulowanie rezerwacji. Pozostałą część opłaty należy uiścić z góry w dniu wynajmu, przyjazdu.
Wpłata zaliczki stanowi akceptację przestrzegania warunków rezerwacji i regulaminu domu przez wynajmującego.
Zaliczka,wpłata jest bezzwrotna w przypadku rezygnacji, wcześniejszego wyjazdu przez wynajmującego. Właściciel zobowiązuje się do rezerwacji terminu, obsługi i dotrzymania terminu wynajmu. Zaliczka będzie zwrócona jeśli do wynajmu nie dojdzie z winy właściciela (awarie, uszkodzenia domu przez siły natury).
W razie pytań proszę o kontakt.

Przy wyjeździe-przyjeździe w lato w sobotę, niedzielę doba kończy się do 12, zaczyna się od 16.
Mogą być ustalone inne godziny, ale muszą one pasować obu stroną.
Jestem zawsze dostępny pod telefonem komórkowym lub mejlem.
W razie pytań proszę o kontakt.

SERDECZNIE ZAPRASZAM - - - - PRZEMYSŁAW OPELT.

WYNAJMUJĘ RÓWNIEŻ W INNYCH LOKALIZACJACH:

-- SAMODZIELNY, WOLNOSTOJĄCY, MUROWANY DOM Z DZIAŁKĄ NAD ZALEWEM SULEJOWSKIM ;

Skontaktuj się z nami

-- SAMODZIELNY, WOLNOSTOJĄCY, MUROWANY DOM Z DZIAŁKĄ NAD JEZIOREM GŁUSZYŃSKIM;

Skontaktuj się z nami

--APARTAMENT W NAJLEPSZYM HOTELU W BUŁGARII ;

Skontaktuj się z nami

ZAPRASZAM
SEASON 2019

OFFER DIRECTLY FROM THE OWNER, PRIVATE, INDIVIDUAL.

I invite you to rent the exclusive summer resort with an independent, detached, brick, fenced recreation house in Ługowiska on the Ługowski Lake (Szczytnowskie), the Choceń commune (Kuyavian-Pomeranian Voivodeship), approx. 80 KM from Łódź, 80 km from Toruń, 110 km from Bydgoszcz, 25 km from Włocławek, 180 km from Warsaw.

The plot is nicely developed to your sole disposal. There is a comfortable garden swing with pillows, 2 deckchairs, a large mobile grill. In the area, near the house is an intimate terrace, surrounded by beautiful vegetation, parking for cars fenced.
On the terrace there are garden furniture with pillows. Around the nice planting of conifers, spruces, pines, but at the same time there is a place for sunbathing, or playing football (half a plot in the shade, half in the sun).
The area is level, safe, all fenced, microclimate, wild nature, peace, quiet, partial view of the lake.

To the lake, the nearest point in a straight line is about 100 meters, to the sandy shore with the infrastructure shown in the pictures about 150 meters.
The plot has no direct access to the lake.
The lake is a post-glacial type with super-clean water all year round and fish.
At the lake there is a beautiful, nicely landscaped place (photos), a bathing and sunbathing area, a small sandy beach, a shallow, sandy entrance to the water, piers, a bench and a barbecue.
The above infrastructure is private with my participation, but access to this is general, public.
In a further distance, a sandy communal beach (15 minutes on foot), or guarded beaches in Chodcz and Choceń.
Surrounded by a meadow, further forests, mushrooms, plenty of space for hiking and cycling.
The nearest shop and bar is about 15 minutes away on foot. You can buy there besides all the food, meats and ready meals, drinks and eat on the spot (actual condition in summer 2018)
In addition, on Tuesdays, Thursdays and Saturdays, the doorstep is coming close to the plot.
I recommend restaurants and bars in Chodcz and Choceń.
For those who want to visit, I suggest visiting Włocławek, Kruszwica, Inowrocław, Licheń, Kłodawa (salt mine), Ciechocinek, Toruń or in the nearest climatic small towns (Chodecz, Choceń).

A two-storey, solid, brick cottage with a covered terrace (90 m2).
It's inside directly after refreshing, it has the equipment listed (2017).
The house consists of a ground floor living room with kitchen, a super new bathroom with toilet and two separate bedrooms upstairs with a balcony (wooden ceiling).
In the living room there is a fireplace with a fireplace insert and with a spread on the top, a sofa, a chest of drawers and a table.
Upstairs in each separate bedroom is a double bed with a luxurious, very comfortable mattress (Sembella company).
Media, water is from the municipal water supply, electricity, cesspool.
Suitable for max. 6 people.

EVERYTHING IS COMPLETELY EQUIPPED (CUTLERY, PLATES, DRESSES, HOT WATER, SHOWER, TV WITH DIGITAL DECODER, DVD PLAYER, LARGE REFRIGERATOR WITH FREEZER, MICROWAVE, ELECTRIC KETTLE, COFFEE COFFEE EXPANSION, GRILL).

FIREPLACE WOOD (PROPERLY FOR QUANTITY OF PEOPLE AND SEASON), BEDDING, MEDIA INCLUDED. (with standard consumption).

IT IS POSSIBLE TO RENT THE PONTON.

ATTRACTIVE PRICES - - - all costs included - no surcharges (with standard consumption).

WELCOME TO RENT FROM APRIL 15TH TO 15 OCTOBER.

PRICE LIST:

LIPIEC, SIERPIEŃ --- 250 ZŁ / DOBA

APRIL, MAY, JUNE, SEPTEMBER, OCTOBER ---- 180 ZŁ / DOBA *
* the price does not apply to weekends, long May weekend, with God's Body.

The price applies to renting the whole house with an exclusive plot, regardless of the number of people, with the proviso that max. the number of people is 6.
No more than 6 people can stay on the property and at home without the owner's knowledge.
The price is for a minimum stay of 5 nights.

It is also possible to rent for shorter periods, eg weekends (2 nights), especially outside the peak of the summer season.
I do not rent for any organized events.
Pets are allowed for a one-time surcharge of PLN 60

After the pre-booking by phone, e-mail or personal, I send the conditions of the reservation, the house rules for e-mails. You should pay 30% down payment within 3 business days - no payment will result in the booking being canceled. The remaining part of the payment must be paid in advance on the day of rental, arrival.
The advance payment constitutes acceptance of compliance with the booking conditions and house rules by the landlord.
Advance payment, payment is non-refundable in case of cancellation, early departure by the landlord. The owner undertakes to book a date, service and adhere to the rental date. The advance payment will be refunded if the rental does not result from the fault of the owner (failures, home damage by the forces of nature).
If you have questions please contact me.

At the departure-arrival in the summer on Saturday, Sunday day ends at 12, starts at 16.
Other hours may be set, but they must match both sides.
I am always available under a mobile phone or e-mail.
If you have questions please contact me.

I WELCOME TO INVITE - - - - PRZEMYSŁAW OPELT
JAHRESZEIT 2019

Direkt vom Eigentümer, privat, individuell anbieten.

Fühlen Sie sich frei ein exklusives Resort mit umluftunabhängigem, freistehend, Ziegel, eingezäunten Haus im Erholungs See Ługowiskach Ługowskim (Szczytnowskim), Gemeinde Choceň (Provinz. Kujawien-Pommern), etwa 80 km von Lodz, 80 km von Torun, 110 km zu mieten von Bydgoszcz, 25 km von Włocławek, 180 km von Warschau.

Das Grundstück ist schön zu Ihrer alleinigen Verfügung entwickelt. Es gibt eine bequeme Gartenschaukel mit Kissen, 2 Liegestühle, einen großen mobilen Grill. In der Nähe des Hauses befindet sich eine intime Terrasse, umgeben von schöner Vegetation, Parkplatz für Autos eingezäunt.
Auf der Terrasse befinden sich Gartenmöbel mit Kissen. Rund um schöner Anpflanzungen von Koniferen, Fichte, Kiefer, aber es ist auch ein Ort zum Sonnenbaden oder Kugel (im Schatten, halb in der Sonne Hälfte ein Grundstück) zu spielen.
Das Gebiet ist eben, sicher, alles eingezäunt, Mikroklima, wilde Natur, Ruhe, Teilblick auf den See.

Zum See, der nächste Punkt in einer geraden Linie ist etwa 100 Meter, zum Sandstrand mit der Infrastruktur auf den Bildern gezeigt, etwa 150 Meter.
Das Grundstück hat keinen direkten Zugang zum See.
Der See ist eine postglaziale Art mit superreinem Wasser das ganze Jahr über und Fisch.
Der See ist schön, schön gelungen Platz (Foto), das Ufer zum Schwimmen, Sonnenbaden, ein kleiner Sandstrand, flacher, sandiger Einstieg in die Wasser, Brücken, Bank und Grill.
Die oben genannte Infrastruktur ist privat mit meiner Teilnahme, aber der Zugang dazu ist allgemein, öffentlich.
In einer weiteren Entfernung befindet sich ein Sandstrand (15 Minuten zu Fuß) oder bewachte Strände in Chodcz und Choceń.
Umgeben von einer Wiese, weiteren Wäldern, Pilzen, viel Platz zum Wandern und Radfahren.
Das nächste Geschäft und die Bar sind ca. 15 Gehminuten entfernt. Sie können dort neben allem Essen, Fleisch und Fertiggerichten auch Getränke kaufen und vor Ort essen (aktueller Zustand im Sommer 2018)
Außerdem kommt die Haustür dienstags, donnerstags und samstags in die Nähe des Grundstücks.
Ich empfehle Restaurants und Bars in Chodcz und Choceń.
Für diejenigen, deuten darauf hin, Włocławek, Kruszwicy, Inowrocławiu, Flechte, Kłodawa (meine Salze), Ciechocinku, Torun oder in den nächsten Klima kleinen Städten (Chodecz CHOCEŇ) besuchen besuchen.

Ein zweistöckiges, solides Ziegelhaus mit einer überdachten Terrasse (90 m2).
Es ist direkt nach dem Auffrischen drin, es ist die Ausrüstung aufgelistet (2017).
Das Haus besteht aus einem Erdgeschoss Wohnzimmer mit Küche, ein super neues Badezimmer mit WC und zwei separate Schlafzimmer im Obergeschoss mit einem Balkon (Holzdecke).
Im Wohnzimmer befindet sich ein Kamin mit einem Kamineinsatz und mit einem Aufstrich auf der Oberseite, einem Sofa, einer Kommode und einem Tisch.
Im Obergeschoss befindet sich in jedem separaten Schlafzimmer ein Doppelbett mit einer luxuriösen, sehr bequemen Matratze (Firma Sembella).
Medien, Wasser ist von der kommunalen Wasserversorgung, Strom, Jauchegrube.
Geeignet für max. 6 Personen.

ALLES ist komplett ausgestattet (Besteck, Teller, Garki) mit eigenem Badezimmer, Warmwasser, Dusche, TV mit Digital-Decoder, DVD, großer Kühlschrank mit Gefrierfach, Mikrowelle, Wasserkocher, Kaffeeüberlauf, Grill).

Holz-Kamin (Verhältnis zur Menge der Pflanzzeit UND) BEDDING, MEDIA IM PREIS. (mit Standardverbrauch).

Es ist möglich, das PONTON zu vermieten.

ATTRAKTIVE PREISE - - - alle Kosten enthalten - keine Zuschläge (mit Standardverbrauch).

WILLKOMMEN MIETEN VOM 15. APRIL BIS 15. OKTOBER.

PREISE:

LIPIEC, SIERPIEŃ --- 250 ZŁ / DOBA

APRIL, MAI, JUNI, SEPTEMBER, OKTOBER ---- 180 ZŁ / DOBA *
* Der Preis gilt nicht für Wochenenden, lange Mai-Wochenende, mit Gottes Körper.

Der Preis gilt für die Anmietung des gesamten Hauses mit einem exklusiven Grundstück, unabhängig von der Anzahl der Personen, mit der Maßgabe, dass max. Die Anzahl der Personen ist 6.
Nicht mehr als 6 Personen können ohne Wissen des Eigentümers auf dem Grundstück und zu Hause bleiben.
Der Preis gilt für einen Mindestaufenthalt von 5 Nächten.

Es ist auch möglich, für kürzere Zeiträume zu mieten, zB Wochenenden (2 Nächte), besonders außerhalb der Hauptsaison.
Ich vermiete keine organisierten Veranstaltungen.
Haustiere sind gegen einen einmaligen Aufpreis von PLN 60 erlaubt.

Nach der Vorbestellung per Telefon, E-Mail oder persönlich, sende ich die Bedingungen der Reservierung, die Hausordnung für E-Mails. Sie sollten 30% Anzahlung innerhalb von 3 Werktagen zahlen - keine Zahlung führt zur Stornierung der Buchung. Der restliche Teil der Zahlung muss am Tag der Anmietung, Ankunft, im Voraus bezahlt werden.
Die Anzahlung ist die Zustimmung zur Einhaltung der Buchungsbedingungen und Hausordnung durch den Vermieter.
Anzahlung, Zahlung wird nicht zurückerstattet im Falle einer Stornierung, vorzeitige Abreise vom Vermieter. Der Besitzer verpflichtet sich, einen Termin, Service und Einhaltung des Miettermins zu buchen. Die Vorauszahlung wird zurückerstattet, wenn die Vermietung nicht auf das Verschulden des Eigentümers zurückzuführen ist (Misserfolge, Schäden am Wohnort durch die Naturgewalten).
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.

Bei der Abfahrt-Ankunft im Sommer am Samstag endet der Sonntag um 12 Uhr, beginnt um 16 Uhr.
Andere Stunden können eingestellt werden, aber sie müssen mit beiden Seiten übereinstimmen.
Ich bin immer unter einem Mobiltelefon oder per E-Mail erreichbar.
Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie mich bitte.

Ich möchte einladen - - - - PRZEMYSŁAW OPELT
СЕЗОН 2019

ПРЕДЛАГАЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ВЛАДЕЛЬЦА, ЧАСТНОГО, ИНДИВИДУАЛЬНОГО.

Вы можете взять на прокат эксклюзивный курорт с автономным, свободно стоящих, кирпичных, огороженный дом в зоне отдыха озера Ługowiskach Ługowskim (Szczytnowskim), муниципалитет Chocen (провинция. Куявско-Поморское воеводство), примерно в 80 км от Лодзи, 80 км от Торуни, 110 км от Быдгоща, в 25 км от Влоцлавека, в 180 км от Варшавы.

Сюжет хорошо разработан для вашего единственного использования. Существует удобный садовый качели с подушками, 2 шезлонгами, большой передвижной гриль. В этом районе рядом с домом находится уютная терраса, окруженная красивой растительностью, парковка для автомобилей огорожена.
На террасе есть садовая мебель с подушками. Вокруг красивой посадки хвойных деревьев, елей, сосен, но в то же время есть место для принятия солнечных ванн или игры в футбол (половина участка в тени, наполовину на солнце).
Район является ровным, безопасным, все огорожен, микроклимат, дикая природа, мир, тихий, частичный вид на озеро.

К озеру ближайшая точка на прямой составляет около 100 метров, до песчаного берега с инфраструктурой, показанной на снимках около 150 метров.
Участок не имеет прямого доступа к озеру.
Озеро является послеледниковым типом с суперчистой водой круглый год и рыбой.
Озеро красиво, хорошо управляемого место (фото), берег для купания, принятия солнечных ванн, небольшой песчаный пляж, неглубокий, песчаный вход в воду, мосты, скамейки и гриль.
Вышеупомянутая инфраструктура является частной с моим участием, но доступ к ней является общедоступным.
На другом расстоянии песчаный общий пляж (15 минут пешком) или охраняемые пляжи в Чодце и Чочень.
В окружении луга, дальнейших лесов, грибов, много места для пеших и велосипедных прогулок.
Ближайший магазин и бар находятся примерно в 15 минутах ходьбы от отеля. Вы можете купить там, помимо всей еды, мяса и готовых блюд, напитков и еды на месте (фактическое состояние летом 2018 года)
Кроме того, по вторникам, четвергам и субботам дверь приближается к сюжету.
Я рекомендую рестораны и бары в Чодце и Чочень.
Для тех, кто хочет посетить предложить посетить Włocławku, Kruszwicy, Inowrocławiu, лишай, Клодав (шахтные соли), Ciechocinku, Торунь или в следующем климате малых городов (Chodecz Chocen).

Двухэтажный, массивный, кирпичный коттедж с крытой террасой (90 м2).
Он находится внутри сразу после обновления, в нем указано оборудование (2017).
Дом состоит из гостиной на первом этаже с кухней, супер новой ванной комнаты с туалетом и двух отдельных спален наверху с балконом (деревянный потолок).
В гостиной есть камин с каминной вставкой и с раскладыванием сверху, диван, комод и стол.
Наверху в каждой отдельной спальне находится двуспальная кровать с роскошным, очень удобным матрасом (компания Sembella).
Средства массовой информации, вода из муниципального водоснабжения, электричества, выгребной ямы.
Подходит для макс. 6 человек.

ВСЁ АБСОЛЮТНО ОБОРУДОВАННАЯ (столовые приборы, тарелки, Garki) с отдельными ванными комнатами, горячая вода, душ, телевизор с цифровым декодером, DVD, большой холодильник с морозильной камерой, микроволновая печь, электрический чайник, перелива кофе, гриль).

КАМИННЫЕ ДЕРЕВЬЯ (ПРАВИЛЬНО ДЛЯ КОЛИЧЕСТВА ЛЮДЕЙ И СЕЗОНОВ), ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ, ВКЛЮЧЕННЫЕ МЕДИА. (со стандартным потреблением).

ВОЗМОЖНО АРЕНДА ПОНТОНА.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ - - - все расходы включены - без надбавок (со стандартным потреблением).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АРЕНДУ С 15 АПРЕЛЯ до 15 ОКТЯБРЯ.

ЦЕНЫ:

LIPIEC, SIERPIEŃ --- 250 ZŁ / DOBA

APRIL, MAY, ИЮНЬ, СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ ---- 180 ZŁ / DOBA *
* цена не распространяется на выходные, длинные майские выходные, с Божьим телом.

Цена распространяется на аренду всего дома с эксклюзивным залом, независимо от количества людей, при условии, что макс. число людей - 6 человек.
Не более 6 человек могут оставаться дома и дома без ведома владельца.
Цена за минимальное пребывание составляет 5 ночей.

Также можно арендовать более короткие периоды, например, в выходные дни (2 ночи), особенно за пределами пика летнего сезона.
Я не арендую никаких организованных мероприятий.

После предварительного бронирования по телефону, электронной почте или лично, я отправляю условия бронирования, правила дома для электронных писем. Вы должны заплатить 30% первоначальный взнос в течение 3 рабочих дней - никакая оплата не приведет к аннулированию бронирования. Оставшаяся часть платежа должна быть оплачена заранее в день аренды, прибытия.
Авансовый платеж означает принятие владельцем права соблюдения условий бронирования и домашних правил.
Авансовый платеж, оплата не возвращается в случае отмены, раннего выезда арендодателем. Владелец обязуется забронировать дату, услугу и придерживаться даты аренды. Авансовый платеж будет возвращен, если аренда не будет по вине владельца (неудачи, домашний ущерб силами природы).
Если у вас есть вопросы, свяжитесь со мной.

При отъезде в летнее время в субботу, воскресенье заканчивается в 12, начинается в 16 часов.
Другие часы могут быть установлены, но они должны соответствовать обеим сторонам.
Я всегда доступен под мобильным телефоном или по электронной почте.
Если у вас есть вопросы, свяжитесь со мной.

Я ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПРИГЛАШЕНИЕ - - - - PRZEMYSŁAW OPELT

Sezon-2019-Samodzielny dom nad jeziorem Ługowskim — Udogodnienia i wyposażenie

Telewizor / sala telewizyjna
Parking
Dostęp do kuchni
Dostęp do lodówki
Grill / miejsce na ognisko
Ogród
Sprzęt plażowy
Sala z kominkiem
captchazmień obrazek
pola wymagane zostały oznaczone symbolem
Jeszcze nikt nie polecił tego obiektu.+ Dodaj swoją opinię
Zapytaj o wolne miejsca
od 30 zł za osobę
Dostępne miejsca noclegowe:
6 x
Domek 6-osobowy z łazienką, radio, TV180 zł do 250 zł za całość
Zapytaj o wolne miejsca
Dodaj do schowka
Informacje dodatkowe:

Akceptujemy zwierzęta domowe (cena za zwierzę: 60 zł)